شما می توانید جهت پیگیری و اطلاع از وضعیت صدور گواهینامه خود از این قسمت استفاده کنید

وضعیت گواهینامه

آخرین نوشته ها

No thumbnail available

گواهینامه های صادره دوره91

می 9th, 2020

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری   1 اشرف نوروز[...]

No thumbnail available

برنامه کلاسهای دوره91(ازتاریخ4/12/98الی10/12/98)

می 7th, 2020

  ردیف روزوتاریخ   عنوان و وقت درس ومدرس   عنوان و وقت درس و مدرس صبح بعدازظهر نام مدرس ازساعت9الی11 نام[...]

No thumbnail available

اسامی آموزش گیرندگان دوره91(ازتاریخ4/12/98الی10/12/98)

می 7th, 2020

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری   1 اشرف نوروز[...]

No thumbnail available

گواهینامه های صادره دوره90

می 7th, 2020

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات 1 بهناز داشخانه 0011739649 آرایشگاه جدید-حضوری 2 سیده زهراموسوی 001995[...]

No thumbnail available

برنامه کلاسهای دوره90(ازتاریخ19/11/98الی26/11/98)

می 7th, 2020

  ردیف روزوتاریخ   عنوان و وقت درس ومدرس   عنوان و وقت درس و مدرس صبح بعدازظهر نام مدرس ازساعت9الی11 نام[...]

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان