شما می توانید جهت پیگیری و اطلاع از وضعیت صدور گواهینامه خود از این قسمت استفاده کنید

وضعیت گواهینامه

آخرین نوشته ها

No thumbnail available

برنامه کلاسهای دوره87

دسامبر 21st, 2019

برنامه کلاسهای دوره87آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ30/10/98الی05/10/98 ردیف روزوتاریخ عنوان و وقت درس ومدرس عنوان و وقت درس و مدرس صبح بعدازظ[...]

No thumbnail available

اسامی آموزش گیرندگان دوره87

دسامبر 21st, 2019

اسامی آموزش گیرندگان دوره 87آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ30/10/98الی05/10/98 ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل با[...]

No thumbnail available

برنامه کلاسهای دوره86(از16/09/98الی21/09/98)

دسامبر 7th, 2019

برنامه کلاسهای دوره86آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ16/09/98الی21/09/98   ردیف روزوتاریخ   عنوان و وقت درس ومدرس &nbs[...]

No thumbnail available

اسامی آموزش گیرندگان دوره86(از16/09/98الی21/09/98)

دسامبر 7th, 2019

  اسامی آموزش گیرندگان دوره 86آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ16/09/98الی21/09/98 ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن م[...]

No thumbnail available

صورتجلسه امتحان دروه85(05/09/98)

دسامبر 7th, 2019

صورت جلسه ساعت 9صبح روز شنبه مورخه05/09/98 امتحان دوره85 آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر[...]

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان