شما می توانید جهت پیگیری و اطلاع از وضعیت صدور گواهینامه خود از این قسمت استفاده کنید

وضعیت گواهینامه

آخرین نوشته ها

No thumbnail available

گواهینامه های صادرشده دوره101(مورخه27/8/1399)

نوامبر 22nd, 2020

گواهینامه های صادر شده دوره 101(غیر حضوری)آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان مورخه27/8/99 ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل ب[...]

No thumbnail available

اسامی آموزش گیرندگان دوره101(مجازی)20/8/1399

نوامبر 22nd, 2020

اسامی آموزش گیرندگان دوره 102(غیر حضوری)آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان مورخه20/8/99 ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز [...]

No thumbnail available

گواهینامه های صادره دوره91

می 9th, 2020

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری   1 اشرف نوروز[...]

No thumbnail available

برنامه کلاسهای دوره91(ازتاریخ4/12/98الی10/12/98)

می 7th, 2020

  ردیف روزوتاریخ   عنوان و وقت درس ومدرس   عنوان و وقت درس و مدرس صبح بعدازظهر نام مدرس ازساعت9الی11 نام[...]

No thumbnail available

اسامی آموزش گیرندگان دوره91(ازتاریخ4/12/98الی10/12/98)

می 7th, 2020

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری   1 اشرف نوروز[...]

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان