برنامه کلاسهای دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۶/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۷/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۱۸/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۱۹/۰۹/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۰/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۱/۰۹/۹۸

 

مهندس فیضی

 

مواد غذائی-۲

 

مهندس کوهپایه

 

ایمنی و انظباط درمحیط کار و کمکهای اولیه

 

 

۷

 

شنبه۲۳/۰۹/۹۸

ساعت ۹الی ۱۰صبح امتحان  

ممتحنین

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

زهرا صالحی نیا // ۰۹۱۸۵۴۵۹۹۱۴ // *
 

۳

فاطمه بداغی // ۰۹۱۰۲۷۶۲۵۷۵ // *
 

۴

زهرا ایزانلو // ۰۹۱۰۲۷۱۷۱۵۳ // *
 

۵

پریسا خیری // ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ // *
 

۶

راضیه محبی // ۰۹۹۰۶۹۳۳۱۳۷ // *
 

۷

فاطمه خوش حسن // ۰۹۱۹۷۲۴۳۱۵۹ // *
 

۸

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۹

زهرا احمدیان کیش مهدکودک ۰۹۱۲۵۵۸۶۶۴۹ // *
 

۱۰

محمد سروش یعقوبی زاده رستوران ۰۹۱۲۳۲۰۲۷۴۹ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

حسن مرادی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۶۸۹۴۱۷ // *
 

۱۲

محسن صابر // ۰۹۱۹۳۰۲۰۶۳۰ // *
 

۱۳

داود حاج نوروزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۱۷۸۹۷۰۲ // *
 

۱۴

محمدرضا عسگری زاده // // // *
 

۱۵

ابوالفضل خمری فروشگاه کوروش ۰۹۱۵۰۴۱۰۹۲۰ // *
 

۱۶

فاطمه اسمعیل وند // ۰۹۹۱۵۹۹۴۱۲۲ // *
 

۱۷

مهدی مقصدی گودرزی // ۰۹۱۲۵۱۳۳۲۶۸ // *
 

۱۸

سیده طاهره باقری // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *
 

۱۹

جلال عطاردی مقدم // ۰۹۳۰۱۸۰۱۲۹۴ // *
 

۲۰

سجاد قاسمی // ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۲۱

صدیقه افزارکارگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۱۱۲۴۷۹۷ // *
 

۲۲

مرجان قدرتی // ۰۹۱۹۱۴۰۷۲۵۵ // *
 

۲۳

صادق احمد پوری سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۳۰۹۷۴۷ // *
 

۲۴

محمد تقی ایزدی // ۰۹۱۸۷۱۲۰۷۴۹ // *
 

۲۵

مهدی امیری // ۰۹۱۲۳۲۳۸۵۸۲ // *
 

۲۶

حسین سازگار

 

// ۰۹۱۲۱۱۶۴۹۲۹ // *
 

۲۷

پیمان حقیقی پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۲۸

علی شاکری عطاری ۰۹۱۹۹۸۲۸۱۸۳ // *
 

۲۹

صفرعلی تقسیمی // ۰۹۱۲۴۸۹۴۲۴۵ // *
 

۳۰

اکبر علیزاده مواد پروتئینی ۰۹۱۲۲۵۸۳۸۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

فروزان فخاری فروشگاه کوروش ۰۹۳۷۵۹۶۵۴۲۲ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

معصومه گارشی // ۰۹۱۲۰۵۳۷۷۰۲ // *
 

۳

سیدجلیل شجاعی سوپرمارکت ۰۹۱۹۲۲۳۴۷۸۰ // *

صورتجلسه امتحان دروه۸۵(۰۵/۰۹/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۹صبح روز شنبه مورخه۰۵/۰۹/۹۸ امتحان دوره۸۵ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ پریسا سیاه منصوری ۶۵۸۹۹۴۵۹۵۰ آرایشگاه  
۲ منیژ رضائی ۴۹۴۰۰۲۶۴۸۵ //  
۳ فاطمه صالحی نیا ۰۱۵۱۶۲۲۹۳۰ //  
۴ رضا غلامی ۰۷۸۰۶۰۹۹۴۸ //  
۵ رضا علیخانی کشکک ۰۰۲۴۲۲۹۵۸۱ //  
۶ معصومه تاتار ۰۰۲۳۵۵۱۲۵۹ مهد کودک  
۷ سولماز کریمی بربران ۰۰۲۳۶۲۶۱۷۸ //  
۸ سمانه عسگری ۰۰۷۱۱۱۵۵۱۱ //  
۹ سمیه علی بخشی چشمه ۴۱۳۳۰۴۸۲۶۱ //  
۱۰ میترا اسمعیل ذبیح اللهی ۰۰۵۱۱۷۶۸۶۶ سوپرمارکت  
۱۱ روح اله عفتی ۰۸۷۰۴۶۱۵۴۰ //  
۱۲ مجید صدهزاری ۰۰۳۷۵۶۴۳۴۱ //  
۱۳ دانیال عاقدی جعفرابادی ۰۰۲۲۰۲۶۷۸۹ فروشگاه جانبو  
۱۴ فاطمه زهرا روشنگر ۰۰۱۸۶۹۲۷۵۳ //  
۱۵ سپیده کربلائی علی ۰۰۱۸۳۲۳۷۹۰ فروشگاه کوروش  
۱۶ مریم زارع ۴۱۲۰۱۸۷۹۹۳ //  
۱۷ احسان جلالوند ۴۲۰۰۰۵۵۹۰۲ //  
۱۸ میلاد جعفرزنجلنی ۰۰۱۸۳۳۵۱۱۱ //  
۱۹ محمد کاظمی ۴۲۰۰۰۱۱۱۸۲ //  
۲۰ علیرضا آزموده ۰۸۲۰۴۰۶۲۹۵ فروشگاه مواد غذائی  
۲۱ محمدعلی حسینی ۴۱۳۰۵۶۲۲۱۵ کارگاه تولید حلواارده  
۲۲ ابوالفضل اکبری ۰۰۵۰۹۷۵۱۲۹ عطاری  
۲۳ سمیه سجادیان ۰۴۳۹۱۴۱۱۱۷ نانوائی  
۲۴ داود زیرکی ۰۰۶۹۳۱۸۵۸۱ //  
۲۵ عباس کریمی ۱۲۱۹۳۴۱۵۳۳ //  
۲۶ محمد مظفری نهر ۰۰۵۲۳۰۷۰۸۵ قنادی  
۲۷ محمد کاوه ۰۰۷۸۶۴۸۵۰۵ //  
۲۸ جواد عظیمی ۰۶۷۰۵۳۲۵۹۲ //  
۲۹ محسن ایران فرد ۰۰۸۲۰۱۸۰۹۱ رستوران  
۳۰ فاطمه کبیری ۴۶۰۹۳۹۶۴۴۰ رستوران سنتی  

 

مهندس فیضی مدیر آموزشگاه              مهندس نقوی ناظر شبکه بهداشت پردیس

برنامه کلاسهای دوره ۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

برنامه کلاسهای دوره۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان از تاریخ۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ ازساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

سه شنبه ۲۸/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهندس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

 

 

 

 

۲

 

 

چهارشنبه۲۹/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

قوانین-۲

 

۳

 

پنجشنبه ۳۰/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

۴

 

شنبه۰۲/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

بیماریهای غیرواگیر

 

۵

 

 

یکشنبه۰۳/۰۹/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

 

 

 

۶

 

 

دو شنبه۰۴/۰۹/۹۸

 

 

 

 

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

۷

 

سه شنبه۰۵/۰۹/۹۸

 

ممتجنین

 

ساعت ۹الی ۱۰صبح

امتحان

 

 

 

 

 

 

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان -اصلاحیه

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

پریسا خیری آرایشگاه ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

منیژه رضائی

 

// ۰۹۱۲۹۷۹۲۳۴۶ // *
 

۳

رضا غلامی // ۰۹۳۸۷۳۹۶۰۷۴ // *
 

۴

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۵

رضا علیخانی // ۰۹۳۹۸۲۰۱۹۲۷ // *
 

۶

پوریا صالحی سوپرمارکت ۰۹۹۰۷۳۴۶۰۴۸ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۷

روح اله عفتی // ۰۹۱۲۵۰۹۵۲۲۱ // *
 

۸

مجید صدهزاری // ۰۹۱۲۵۰۹۴۵۳۹ // *
 

۸

میترا اسمعیل ذبیح الهی // ۰۹۱۹۱۱۹۲۹۹۰ // *
 

۱۰

سپیده کربلائی علی فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۷۶۰۳۶۲۳ // *
 

۱۱

میلاد زنجانی

 

// // ·
 

۱۲

فاطمه زهرا روشنگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۹۲۲۵۰۱۸ // *
 

۱۳

دانیال عاقدی // ۰۹۳۸۱۶۵۶۳۳۰ // *
 

۱۴

محمدعلی حسینی تولیدی حلوا ۰۹۱۲۶۴۳۶۵۱۶ // *
 

۱۵

فاطمه کبیری سفره خانه سنتی ۰۹۱۲۵۸۷۴۶۴۴ // *
 

۱۶

فریدون مرادیان مواد پروتئینی ۰۹۱۲۸۴۶۸۸۹۵ // *
 

۱۷

داود زیرکی نانوائی ۰۹۱۹۲۲۶۹۸۲۷ // *
 

۱۸

سمیه سجادیان // // // *
 

۱۹

محمد کاوه

 

قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

۲۰

کریم مرادی تالار پذیرائی ۰۹۹۰۵۳۳۹۹۱۳ // *
 

۲۱

علیرضا صادقی // // // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مریم زارع فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۵۰۴۶۱۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

محمد کاظمی

 

// ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۳

احسان جلالوند

 

// // // *
 

۴

عباس کریمی نانوائی ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۵

عباس کریمی

 

// ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۶

داود عظیمی قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

افرادیکه بدوره دعوت شدند ولی نیامدند

 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ پردیس-فاز۱خیابان نوروز۱تجاری پردیسان
 

۲

زهرا صالحی نیا // // //

صورتجلسه امتحان دوره۸۴(۲۳/۸/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه۲۳/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۴ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ کتایون عرب پوریان ۴۵۷۹۲۴۱۶۳۰ مهدکودک غیرحضوری
۲ زهرا رنجبر ۴۲۰۰۲۵۳۵۷۷ //
۳ مژده محمد تقی ۰۰۵۹۸۲۷۶۹۴ آرایشگاه
۴ مینا شیرمحمدی ۰۴۳۹۹۴۳۰۳۵ //
۵ فرزانه امجدیان ۳۳۵۹۷۶۰۰۵۰ //
۶ فیروزه کاوند ۴۱۳۰۵۳۸۲۴۱ //
۷ یوکابد سالاریه ۰۰۶۰۹۲۶۷۹۱ // غیرحضوری
۸ رباب آذرنی ۱۶۲۱۹۶۲۸۳۰ //
۹ الهام براتی ۰۰۱۱۹۴۲۳۷۱ //
۱۰ صوفیا مصلی ۰۰۲۴۲۵۴۵۴۱ فروشگاه کوروش
۱۱ محمد گلی ولوکلائی ۲۰۵۰۸۵۲۸۷۸ // غیرحضوری
۱۲ لیلا سیف زاده ۴۱۹۰۳۸۶۰۶۵ فروشگاه جانبو
۱۳ احمد کرمی ۰۴۴۰۴۵۵۱۳۸ لوازم آرایشی بهداشتی غیرحضوری
۱۴ یوسف نظری ۰۰۶۵۸۲۰۲۹۰ نانوائی تمدیدی
۱۵ نوشیروان مرادی ۳۷۳۰۷۴۲۸۸۴ طباخی مردودی دوره قبل
۱۶ تویلی یانق ۵۲۴۹۷۸۱۵۵۱ سوپرمارکت //
۱۷ محمود ابراهیمی ۰۰۵۲۲۴۶۲۶۴ رستوران تمدیدی
۱۸ رسول روشن ضمیر ۶۳۵۹۴۵۹۸۱۷ سوپرمارکت //
۱۹ محسن صالحی مرجان ۴۰۵۲۰۸۵۱۰۸ تهیه غذا //
۲۰ علیرضا مرتضوی ۰۰۱۹۴۸۹۰۴۸ فروشگاه جانبو
۲۱ حیدرعلی کرمی ۴۹۶۸۹۸۶۲۰۳ پخش مواد غذائی
۲۲ پویان حقیقی ۴۹۶۰۱۲۷۴۶۵ // غیرحضوری
۲۳ سعید جعفری ۲۷۵۴۸۸۷۱۲۱ اغذیه فروشی غیرحضوری
۲۴ علیرضا قلی نژاد ۰۰۲۱۵۰۰۵۸۴ فروشگاه کوروش
۲۵ پرویز رسول زاده ۱۶۵۰۱۸۱۱۳۲ سوپرمارکت
۲۶ سید مجتبی حسینی ۰۹۲۲۵۱۱۳۶۵ //
۲۷ احسان بداقی ۳۳۱۰۱۹۳۲۷۶ فروشگاه کوروش
۲۸ محمدعلی صابری ۰۵۱۹۷۷۸۱۱۱ سوپرمارکت
۲۹ شهروز صالحی ۱۶۶۰۰۹۴۹۳۳ //
۳۰ عبداله صالحی ۱۴۹۰۵۶۹۷۰۷ //
۳۱ میلاد ابراهیمی نژاد ۵۹۲۰۰۵۷۶۰۲ فروشگاه جانبو
۳۲ حکم اله رمضانی ۱۶۷۱۷۵۹۹۳۱ نان فانتزی
۳۳ همایون افروغ ۴۲۱۰۲۳۵۲۹۶ فروشگاه جانبو

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

گواهینامه های صادره دوره۸۳(۱۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

مهندس فیضی                 مدیر آموزشگاه

برنامه کلاسهای دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۸/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۹/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۲۰/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۲۱/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۲/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۳/۰۸/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

 فرحناز حسین زاده آرایشگاه ۰۹۱۲۸۴۷۸۷۵۴ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

الهام براتی // ۰۹۳۵۳۱۳۶۴۰۳ // *
 

۳

رباب آذرنیا // ۰۹۰۱۰۴۶۴۵۴۴ // *
 

۴

یوکابد سالاریه // ۰۹۱۹۴۳۱۶۲۲۱ // *
 

۵

فیروزه کاوند // ۰۹۱۲۲۱۱۱۶۵۱ // *
 

۶

مینا شیرمحمدی // ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ // *
 

۷

زهرا رنجبر حسن آبادی مهدکودک ۰۹۱۶۵۷۴۴۷۸۴ // *
 

۸

شهاب کنعانی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۳۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۹

امیرحسین کرمعلئی // // // *
 

۱۰

محمود ابراهیمی // ۰۹۱۲۱۴۹۱۱۶۱ // *
 

۱۱

محسن صالحی مرجان تهیه غذا ۰۹۱۲۳۱۷۰۷۳۴ // *
 

۱۲

محمدعلی صابری گرکانی کبابی ۰۹۱۲۶۱۱۱۷۱۴ // *
 

۱۳

زانکو مرادی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۱۴

شهروز صالحی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۰۶۴۷۱۳ // *
 

۱۵

عبداله صالحی // // // *
 

۱۶

یاسین باش قره // ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // *
 

۱۷

رسول روشن ضمیر // ۰۹۱۲۳۱۶۱۶۶۵ // *
 

۱۸

پرویز رسول زاده // ۰۹۳۶۰۷۲۱۱۸۵ // *
 

۱۹

سید مجتبی حسینی // ۰۹۱۲۸۴۹۴۴۹۶ // *
 

۲۰

علیرضا عبادی فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۶۳۸۲۷۴ // *
 

۲۱

احسان بداغی // ۰۹۱۰۸۴۱۴۰۷۶ // *
 

۲۲

علیرضا قلی نژاد // ۰۹۲۱۶۳۹۰۱۸۵ // *
 

۲۳

صوفیا مصلی // ۰۹۱۰۶۷۴۳۹۱۲ // *
 

۲۴

میلاد ابراهیمی نژاد فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۷۳۴۱۶۳۲ // *
 

۲۵

لیلا سیف زاده // ۰۹۳۳۸۰۶۹۴۲۶ // *
 

۲۶

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۲۷

همایون افروغ // ۰۹۳۹۱۵۶۷۰۵۰ // *
 

۲۸

علیرضا مرتضوی // ۰۹۲۱۶۶۵۲۶۰۹ // *
 

۲۹

پیمان حقیقی پخش موادغذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۳۰

یوسف نظری نانوائی ۰۹۱۹۱۴۰۷۱۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

زهرا اشتیاقی آرایشگاه ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

پویان حقیقی بردینه پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۳

سعید جعفری اغذیه فروشی ۰۹۱۴۹۴۱۹۹۲۹ // *

صورتجلسه امتحان دوره ۸۳(۲۴/۸/۹۸)

 

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روزسه شنبه مورخه۱۴/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۳ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان