صورتجلسه امتحان دروه۸۵(۰۵/۰۹/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۹صبح روز شنبه مورخه۰۵/۰۹/۹۸ امتحان دوره۸۵ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ پریسا سیاه منصوری ۶۵۸۹۹۴۵۹۵۰ آرایشگاه  
۲ منیژ رضائی ۴۹۴۰۰۲۶۴۸۵ //  
۳ فاطمه صالحی نیا ۰۱۵۱۶۲۲۹۳۰ //  
۴ رضا غلامی ۰۷۸۰۶۰۹۹۴۸ //  
۵ رضا علیخانی کشکک ۰۰۲۴۲۲۹۵۸۱ //  
۶ معصومه تاتار ۰۰۲۳۵۵۱۲۵۹ مهد کودک  
۷ سولماز کریمی بربران ۰۰۲۳۶۲۶۱۷۸ //  
۸ سمانه عسگری ۰۰۷۱۱۱۵۵۱۱ //  
۹ سمیه علی بخشی چشمه ۴۱۳۳۰۴۸۲۶۱ //  
۱۰ میترا اسمعیل ذبیح اللهی ۰۰۵۱۱۷۶۸۶۶ سوپرمارکت  
۱۱ روح اله عفتی ۰۸۷۰۴۶۱۵۴۰ //  
۱۲ مجید صدهزاری ۰۰۳۷۵۶۴۳۴۱ //  
۱۳ دانیال عاقدی جعفرابادی ۰۰۲۲۰۲۶۷۸۹ فروشگاه جانبو  
۱۴ فاطمه زهرا روشنگر ۰۰۱۸۶۹۲۷۵۳ //  
۱۵ سپیده کربلائی علی ۰۰۱۸۳۲۳۷۹۰ فروشگاه کوروش  
۱۶ مریم زارع ۴۱۲۰۱۸۷۹۹۳ //  
۱۷ احسان جلالوند ۴۲۰۰۰۵۵۹۰۲ //  
۱۸ میلاد جعفرزنجلنی ۰۰۱۸۳۳۵۱۱۱ //  
۱۹ محمد کاظمی ۴۲۰۰۰۱۱۱۸۲ //  
۲۰ علیرضا آزموده ۰۸۲۰۴۰۶۲۹۵ فروشگاه مواد غذائی  
۲۱ محمدعلی حسینی ۴۱۳۰۵۶۲۲۱۵ کارگاه تولید حلواارده  
۲۲ ابوالفضل اکبری ۰۰۵۰۹۷۵۱۲۹ عطاری  
۲۳ سمیه سجادیان ۰۴۳۹۱۴۱۱۱۷ نانوائی  
۲۴ داود زیرکی ۰۰۶۹۳۱۸۵۸۱ //  
۲۵ عباس کریمی ۱۲۱۹۳۴۱۵۳۳ //  
۲۶ محمد مظفری نهر ۰۰۵۲۳۰۷۰۸۵ قنادی  
۲۷ محمد کاوه ۰۰۷۸۶۴۸۵۰۵ //  
۲۸ جواد عظیمی ۰۶۷۰۵۳۲۵۹۲ //  
۲۹ محسن ایران فرد ۰۰۸۲۰۱۸۰۹۱ رستوران  
۳۰ فاطمه کبیری ۴۶۰۹۳۹۶۴۴۰ رستوران سنتی  

 

مهندس فیضی مدیر آموزشگاه              مهندس نقوی ناظر شبکه بهداشت پردیس

صورتجلسه امتحان دوره۸۴(۲۳/۸/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه۲۳/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۴ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ کتایون عرب پوریان ۴۵۷۹۲۴۱۶۳۰ مهدکودک غیرحضوری
۲ زهرا رنجبر ۴۲۰۰۲۵۳۵۷۷ //
۳ مژده محمد تقی ۰۰۵۹۸۲۷۶۹۴ آرایشگاه
۴ مینا شیرمحمدی ۰۴۳۹۹۴۳۰۳۵ //
۵ فرزانه امجدیان ۳۳۵۹۷۶۰۰۵۰ //
۶ فیروزه کاوند ۴۱۳۰۵۳۸۲۴۱ //
۷ یوکابد سالاریه ۰۰۶۰۹۲۶۷۹۱ // غیرحضوری
۸ رباب آذرنی ۱۶۲۱۹۶۲۸۳۰ //
۹ الهام براتی ۰۰۱۱۹۴۲۳۷۱ //
۱۰ صوفیا مصلی ۰۰۲۴۲۵۴۵۴۱ فروشگاه کوروش
۱۱ محمد گلی ولوکلائی ۲۰۵۰۸۵۲۸۷۸ // غیرحضوری
۱۲ لیلا سیف زاده ۴۱۹۰۳۸۶۰۶۵ فروشگاه جانبو
۱۳ احمد کرمی ۰۴۴۰۴۵۵۱۳۸ لوازم آرایشی بهداشتی غیرحضوری
۱۴ یوسف نظری ۰۰۶۵۸۲۰۲۹۰ نانوائی تمدیدی
۱۵ نوشیروان مرادی ۳۷۳۰۷۴۲۸۸۴ طباخی مردودی دوره قبل
۱۶ تویلی یانق ۵۲۴۹۷۸۱۵۵۱ سوپرمارکت //
۱۷ محمود ابراهیمی ۰۰۵۲۲۴۶۲۶۴ رستوران تمدیدی
۱۸ رسول روشن ضمیر ۶۳۵۹۴۵۹۸۱۷ سوپرمارکت //
۱۹ محسن صالحی مرجان ۴۰۵۲۰۸۵۱۰۸ تهیه غذا //
۲۰ علیرضا مرتضوی ۰۰۱۹۴۸۹۰۴۸ فروشگاه جانبو
۲۱ حیدرعلی کرمی ۴۹۶۸۹۸۶۲۰۳ پخش مواد غذائی
۲۲ پویان حقیقی ۴۹۶۰۱۲۷۴۶۵ // غیرحضوری
۲۳ سعید جعفری ۲۷۵۴۸۸۷۱۲۱ اغذیه فروشی غیرحضوری
۲۴ علیرضا قلی نژاد ۰۰۲۱۵۰۰۵۸۴ فروشگاه کوروش
۲۵ پرویز رسول زاده ۱۶۵۰۱۸۱۱۳۲ سوپرمارکت
۲۶ سید مجتبی حسینی ۰۹۲۲۵۱۱۳۶۵ //
۲۷ احسان بداقی ۳۳۱۰۱۹۳۲۷۶ فروشگاه کوروش
۲۸ محمدعلی صابری ۰۵۱۹۷۷۸۱۱۱ سوپرمارکت
۲۹ شهروز صالحی ۱۶۶۰۰۹۴۹۳۳ //
۳۰ عبداله صالحی ۱۴۹۰۵۶۹۷۰۷ //
۳۱ میلاد ابراهیمی نژاد ۵۹۲۰۰۵۷۶۰۲ فروشگاه جانبو
۳۲ حکم اله رمضانی ۱۶۷۱۷۵۹۹۳۱ نان فانتزی
۳۳ همایون افروغ ۴۲۱۰۲۳۵۲۹۶ فروشگاه جانبو

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

گواهینامه های صادره دوره۸۳(۱۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

مهندس فیضی                 مدیر آموزشگاه

صورتجلسه امتحان دوره ۸۳(۲۴/۸/۹۸)

 

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روزسه شنبه مورخه۱۴/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۳ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

گواهینامه های صادره دوره۸۲(۲۸/۰۷/۹۸الی۰۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ میترا صادقی ۴۰۶۰۰۳۳۹۸۷ آرایشگاه
۲ نگین گوهری ثابت ۳۳۵۰۲۹۲۸۶۰ //
۳ مریم قانبیلی ۰۰۳۷۵۸۳۶۳۸ //
۴ مینا جاهد ۰۰۱۷۲۳۴۶۱۱ //
۵ امیرمحمد خاکشور ۰۸۲۰۰۲۸۱۵۰ // غیرحضوری
۶ مریم علی پور ۰۰۶۴۲۳۲۶۰۳ مهدکودک
۷ آرزو سالکی ۱۷۴۰۴۶۳۹۲۷ // غیرحضوری
۸ سیامک گرمابدری ۰۰۶۹۹۸۵۹۵۲ کمپ ترک اعتیاد
۹ محمد عنبرستانی ۰۰۱۶۶۵۵۶۷۲ //
۱۰ مائده ندافی سمنانی ۰۰۲۱۴۹۳۶۱۸ فروشگاه جانبو غیرحضوری
۱۱ فاطمه یوسف زاده ۰۰۲۲۵۴۸۵۸۰ //   کوروش
۱۲ محمد یوسف وند ۴۱۸۰۱۲۶۲۰۶ // //
۱۳ سعید صفری پاساری ۳۳۱۰۰۸۲۶۲۸ // //
۱۴ عسگر آشکارگر ۵۷۹۹۷۳۱۴۵۱ //
۱۵ کاظم یزدانی ۶۷۵۳۸۵۲۴۱۰ تهیه غذا
۱۶ هادی اقدم ۲۸۰۳۳۷۳۳۹۴ تولیدی شیرینی
۱۷ حمیدرضا باقریان ۰۰۵۹۰۴۲۴۸۶ //
۱۸ محمدحسین یوسفی ۰۴۵۲۱۵۰۲۷۲ شیرینی فروشی غیرحضوری
۱۹ علی رضا خسروی جوان ۴۸۷۰۱۹۳۹۰۶ نانوائی
۲۰ حسین رحیمی ۰۴۳۹۱۶۵۸۴۹ // تمدیدی
۲۱ محمد آقائی ۳۴۰۰۲۰۰۱۲۳ //
۲۲ مهران ابراهیمی ثابت ۵۹۲۰۰۶۲۴۵۲ فروشگاه جانبو

 

مهندس فیضی                 مدیر آموزشگاه

صورتجلسه امتحان دوره۸۲(۰۴/۰۸/۹۸)

 

ساعت۱۴/۳۰بعدازظهر روز شنبه مورخه۰۴/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۲ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ میترا صادقی ۴۰۶۰۰۳۳۹۸۷ آرایشگاه
۲ نگین گوهری ثابت ۳۳۵۰۲۹۲۸۶۰ //
۳ مریم قانبیلی ۰۰۳۷۵۸۳۶۳۸ //
۴ مینا جاهد ۰۰۱۷۲۳۴۶۱۱ //
۵ علی شجاعی ۵۲۴۹۱۲۶۶۲۶ // تمدیدی
۶ امیرمحمد خاکشور ۰۸۲۰۰۲۸۱۵۰ // غیرحضوری
۷ مریم علی پور ۰۰۶۴۲۳۲۶۰۳ مهدکودک
۸ آرزو سالکی ۱۷۴۰۴۶۳۹۲۷ // غیرحضوری
۹ سمیه علی بخشی چشمه ۴۱۳۳۰۴۸۲۶۱ // تمدیدی
۱۰ سیامک گرمابدری ۰۰۶۹۹۸۵۹۵۲ کمپ ترک اعتیاد
۱۱ محمد عنبرستانی ۰۰۱۶۶۵۵۶۷۲ //
۱۲ مائده ندافی سمنانی ۰۰۲۱۴۹۳۶۱۸ فروشگاه جانبو غیرحضوری
۱۳ فاطمه یوسف زاده ۰۰۲۲۵۴۸۵۸۰ //   کوروش
۱۴ تویلی یانق ۵۲۴۹۷۸۱۵۵۱ سوپرمارکت
۱۵ محسن ایران فرد ۰۰۸۲۰۱۸۰۹۱ رستوران غیرحضوری
۱۶ محمد یوسف وند ۴۱۸۰۱۲۶۲۰۶ // //
۱۷ سعید صفری پاساری ۳۳۱۰۰۸۲۶۲۸ // //
۱۸ عسگر آشکارگر ۵۷۹۹۷۳۱۴۵۱ //
۱۹ کاظم یزدانی ۶۷۵۳۸۵۲۴۱۰ تهیه غذا
۲۰ رئوف اسفندیاری ۵۹۱۹۹۱۶۳۱۱ //
۲۱ نوشیروان مرادی ۳۷۳۰۷۴۲۸۸۴ طباخی تمدیدی
۲۲ هادی اقدم ۲۸۰۳۳۷۳۳۹۴ تولیدی شیرینی
۲۳ حمیدرضا باقریان ۰۰۵۹۰۴۲۴۸۶ //
۲۴ محمدحسین یوسفی ۰۴۵۲۱۵۰۲۷۲ شیرینی فروشی غیرحضوری
۲۵ علی رضا خسروی جوان ۴۸۷۰۱۹۳۹۰۶ نانوائی
۲۶ حسین رحیمی ۰۴۳۹۱۶۵۸۴۹ // تمدیدی
۲۷ محمد آقائی ۳۴۰۰۲۰۰۱۲۳ //
۲۸ مهران ابراهیمی ثابت ۵۹۲۰۰۶۲۴۵۲ فروشگاه جانبو

 

مهندس فیضی                                                     مهندس نقوی ناظر شبکه

مدیر آموزشگاه                                                   بهداشت و درمان پردیس

صورتجلسه امتحان دوره۸۱(۱۶/۰۷/۹۸)

 

ساعت ۹صبح روزسه شنبه مورخه۱۶/۰۷/۹۸ امتحان دوره۸۱ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ سعیده ظفرمحمدی ۰۰۵۶۳۹۹۵۹۶ مربی شنا حضوری
۲ اعظم علی زاده ۰۰۶۴۵۹۲۴۶۴ آرایشگاه //
۳ زهرا عفتی بیرک علیا ۰۰۶۰۸۷۳۲۲۱ // //
۴ زهره ملک جعفری ۰۴۳۰۰۴۱۹۰۱ // //
۵ زهرا رحیمی ۳۷۷۰۱۸۳۴۷۵ // //
۶ منظر نقدی ۰۰۵۳۴۴۳۲۳۳ سوپرمارکت //
۷ زهرا طهماسبی ۰۰۲۳۷۳۰۹۸۶ فروشگاه جانبو //
۸ سمیه محمدی ۰۵۳۴۶۱۸۵۸۸ // //
۹ امید صومی ۰۰۱۰۸۶۲۵۲۸ // غیرحضوری
۱۰ محمد جمالی ۱۲۷۰۸۴۴۸۰۶ // //
۱۱ وحید آذریون ۲۶۶۹۱۳۹۱۷۵ سوپرمارکت حضوری
۱۲ محمد ادب آوازه ۰۰۵۹۵۹۵۳۱۰ // //
۱۳ یوسفعلی نمدپوش ۰۰۱۹۲۹۱۵۷۴ فروشگاه جانبو //
۱۴ رضا رشیدکرشان ۱۳۶۰۵۸۷۴۰۳ // غیرحضوری
۱۵ احسان سیبی ۰۰۸۲۸۱۴۰۸۲ فروشگاه کوروش حضوری
۱۶ علیرضا آزموده ۰۸۲۰۴۰۶۲۹۵ فروشگاه مواد غذائی //
۱۷ شهرام خسروان ۰۹۳۷۷۴۵۵۷۱ بسته بندی موادغذائی غیرحضوری
۱۸ لیلا قربانی ۰۰۲۳۰۲۵۷۸۶ فروشگاه کوروش حضوری
۱۹ امیر کریم خانی ۰۰۶۹۱۹۳۷۳۸ شرکت طلوع سلامتی //
۲۰ سعید سیف ۳۹۶۲۵۷۴۹۹۹ // //
۲۱ مهدی رضائی ۰۰۵۹۷۰۵۱۹۱ // //
۲۲ خدیجه شاکر ۶۰۳۸۹۶۸۸۰۶ لبنیاتی //
۲۳ زهرا ربانی ۰۷۹۴۸۸۳۳۵۴ عطاری //
۲۴ احمد درفکی ۰۴۳۹۶۱۲۸۱۰ // //
۲۵ دانش رمضانی ۴۱۲۰۶۵۸۶۱۹ // غیرحضوری
۲۶ حامد احقاقی ۶۲۲۹۹۸۴۱۱۳ رستوران //
۲۷ محمدرضا بازرگان هرندی ۰۰۲۲۵۱۵۶۳۱ تهیه غذا حضوری
۲۸ آرش بابائی سیادهنی ۰۴۵۱۴۳۸۲۵۶ طباخی //
۲۹ بهزاد جلالی ۰۰۸۱۵۲۸۶۲۰ دیزی سرای سنتی //
۳۰ زهرا اشکوریان ۰۰۳۷۰۰۲۵۶۲ // //
۳۱ علی اصغر مهدلو زرین قبائی ۰۰۶۵۷۶۵۰۸۷ چایخانه //
۳۲ تمدن پناهی ۱۶۷۲۴۵۶۸۷۵ نانوائی حضوری
۳۳ فخرالدین پناهی ۱۶۷۱۵۶۶۹۰۴ // //
۳۴ بهلول پناهی ۱۶۷۰۹۸۳۴۶۵ // //
۳۵ علیرضا عسگری ۴۲۸۲۴۷۹۵۸۲ // //

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

اسامی گواهینامه های صادره دوره۸۱

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

یکشنبه ۲۸/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

دوشنبه۲۹/۰۷/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

سه شنبه ۳۰/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

چهارشنبه۰۱/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

پنجشنبه۰۲/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

شنبه۰۴/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

برنامه کلاسهای دوره۸۲(از۲۸/۰۷/۹۸الی۰۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

یکشنبه ۲۸/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

دوشنبه۲۹/۰۷/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۱

 

مهندس بهزادی پور

 

قوانین-۲

 

 

 

 

 

۳

 

سه شنبه ۳۰/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

چهارشنبه۰۱/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

پنجشنبه۰۲/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

شنبه۰۴/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت موادغذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

صورتجلسه امتحان دوره۸۰(۰۲/۰۷/۹۸الی۰۸/۰۷/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۹صبح روز سه شنبه مورخه۰۹/۰۷/۹۸ امتحان دوره۸۰ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ طاهره عباسی ۰۴۹۱۶۰۱۸۹۱ لوازم آرایشی بهداشتی غیرحضوری
۲ زهرا نوذری ۰۰۶۵۸۹۵۵۶۸ آرایشگاه //
۳ فاطمه کرفه روشی ۰۰۱۳۷۸۶۵۱۲ // //
۴ فرانک بحری ۰۰۶۹۹۸۰۴۰۳ // //
۵ مژگان فیروز ۰۴۳۰۱۲۳۴۹۳ فروشگاه جانبو //
۶ رنجبر گرمستانی ۲۰۹۳۵۵۹۳۱۵ // //
۷ سیده فاطمه تبارکی رودباری ۲۰۶۳۱۴۲۰۰۹ آرایشگاه تمدیدی
۸ مهدیه ربانی ۴۹۱۱۱۶۸۱۶۱ // //
۹ ابوالفضل آرین کیا ۴۲۱۹۹۱۶۷۴۱ // //
۱۰ کبری امین بارکوسرائی ۲۷۲۰۹۱۸۰۵۹ کارگاه بستنی سازی حضوری
۱۱ نارینگل ساجدی میمند ۶۰۳۸۹۶۷۲۱۴ // //
۱۲ فاطمه گوهری ثابت ۳۳۵۰۱۴۹۴۳۱ آرایشگاه //
۱۳ فاطمه هادی ۰۰۸۱۵۱۴۸۱۶ // //
۱۴ رویا ملک محمدی ۰۰۱۳۳۸۷۵۸۸ // //
۱۵ فائزه محسنی نژاد ۰۴۴۰۴۰۹۶۶۷ // //
۱۶ منیره آژیر ۰۰۷۵۰۱۶۱۲۵ // //
۱۷ مریم شعبانی ۰۰۲۱۲۴۵۹۳۲ // //
۱۸ آیلار محمحسنی ۴۰۳۰۳۳۰۶۵۷ // //
۱۹ اعظم السادات اکرم ۰۰۴۶۳۳۹۷۵۲ // تمدیدی
۲۰ سعیدع ظفرمحمدی ۰۰۵۶۳۹۹۵۹۶ مجموعه ورزشی //
۲۱ جاوید رسولی ۴۲۷۰۳۶۰۱۳۵ نانوائی حضوری
۲۲ داود رضائی ۰۰۷۶۰۹۹۵۰۴ فروشگاه جانبو //
۲۳ مرتضی یوسف زاد ۰۶۳۰۰۱۳۲۱۷ // غیرحضوری
۲۴ احمد یکتا ۶۳۱۰۰۱۵۲۳۰ فروشگاه مواد غذائی //
۲۵ داود نرگسی ۵۶۲۹۹۷۱۱۹۰ نانوائی حضوری
۲۶ خالق پورعلی قره آغاج ۱۴۶۵۴۴۶۰۴۴ // //
۲۷ خدامعلی آزاده ۱۶۲۱۲۶۹۷۰۱ // //
۲۸ مهدی کاظمی ۴۲۸۵۹۴۶۹۳۹ // //
۲۹ سیدحسن نبی یان جوردی ۰۴۳۹۰۸۲۱۱۰ // //
۳۰ حسین قان بیلی ۰۴۳۰۱۵۷۷۸۹ // //
۳۱ بابک سیادهنی ۰۰۶۶۵۷۷۱۸۷ طباخی //

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان