گواهینامه های صادرشده دوره۱۰۱(مورخه۲۷/۸/۱۳۹۹)

گواهینامه های صادر شده دوره ۱۰۱(غیر حضوری)آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان مورخه۲۷/۸/۹۹
ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
غیرحضوری

۱ حسن حبیب الهی // ۰۹۱۹۳۰۲۹۱۸۳ // *

۲ عطا یاسنی انبار نگهداری مواد غذائی ۰۹۱۲۳۴۷۲۷۷۳ // *

۳ مریم گل زبان مرکزنگهداری سالمندان ۰۹۳۷۷۹۹۳۵۳۳ // *

گواهینامه های صادره دوره۹۱

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

اشرف نوروزی آرایشگاه ۰۹۳۸۳۸۸۳۰۵۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

مسلم عبدی // ۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۲ // *      
 

۳

محسن اسمعیلی لوازم آرایشی ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۱۳ //     *  
 

۴

شهناز رزمجوی مراقبت پوست ۰۹۱۹۲۹۹۱۱۲۷ // *      
 

۵

معصومه اسمعیلی مهد کودک ۰۹۱۲۵۰۲۳۴۱۱ // *      
 

۶

نشمین صیادی // ۰۹۱۸۹۴۷۰۵۹۰ // *      
 

۷

پریسا کرمی // ۰۹۱۲۶۸۳۹۵۴۶ // *      
 

۸

حسین نورمحمدزاده سوپرمارکت ۰۹۱۹۴۷۷۰۹۲۹ // *      
 

۹

رضا خسروی // ۰۹۳۳۸۸۱۱۹۳۲ // *      
 

۱۰

علی حسین زاده فرد // ۰۹۱۲۳۴۸۷۵۶۹ // *      
 

۱۱

رمضانعلی علی پور // ۰۹۱۵۸۷۱۷۹۷۰ // *      
 

۱۲

سید کاظم احمدیان فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۹۷۱۲۴۲۲ // *      
 

۱۳

امیرحسین اشکوه // ۰۹۱۹۳۴۷۰۷۵۰ // *      
 

۱۴

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۵

مرضیه کریم آبادی // ۰۹۱۲۲۵۸۳۷۶۸ // *      
 

۱۶

نسرین نورانی // ۰۹۱۹۳۳۱۳۱۴۱ // *      
 

۱۷

حسین کرمی بستنی فروشی ۰۹۱۲۵۶۳۴۷۶۵ // *      
 

۱۸

مهدی علی عباسی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ // *      
 

۱۹

محمد عباسلو نانوائی ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۰

بهزاد صدقی // ۰۹۱۲۲۳۳۵۱۶۴ // *      
۲۱

 

حمید جبرئیلی // ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۶ // *      
 

۲۲

مریم عتیقی سبزی خرد کنی ۰۹۱۰۹۲۳۱۳۹۱ // *      
 

۲۳

حجت عراقی نانوائی ۰۹۱۲۳۲۰۸۱۳۱ // *      
 

۲۴

علی اصغر سلطانی // ۰۹۱۹۰۶۰۲۹۹۸ //     *  
 

۲۵

کیومرث صلحی فروش ابزارآلات نانوائی ۰۹۱۹۸۰۸۳۸۸۴ // *      
 

۲۶

مجید اسماعیلی قصابی ۰۹۱۲۶۸۴۴۳۹۸ // *      
 

۲۷

مهران گلبازی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مهدیه باقی مرقی آرایشگاه ۰۹۱۰۵۵۵۴۴۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    

گواهینامه های صادره دوره۹۰

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ بهناز داشخانه ۰۰۱۱۷۳۹۶۴۹ آرایشگاه جدید-حضوری
۲ سیده زهراموسوی ۰۰۱۹۹۵۹۹۱۵ // //
۳ مریم پاخیره زن ۳۹۵۰۱۳۷۰۷۶ // //
۴ شهربانو ارغیانی ۰۷۸۰۱۹۰۶۲۹ // //
۵ حمیده نصیری ۲۰۶۳۷۸۱۵۳۲ // //
۶ بهروز رمضان پور ۰۶۷۰۱۶۸۴۰۸ فروشگاه کورش //
۷ معصومه نعمتی ۲۱۴۳۱۱۵۳۶۹ //         جانبو //
۸ حمید ضمیر نیا ۴۱۲۰۰۱۱۱۹۴ عطاری //
۹ صغرا طلوعی ۰۷۹۱۴۸۳۱۲۷ سبزی خردکنی //
۱۰ نادر حسینی ۳۲۴۱۰۵۲۶۱۳ رستوران //
۱۱ شهاب ایکاش ۲۷۴۱۸۳۹۰۶۹ // //
۱۲ محمد داوری ۳۴۶۹۰۸۲۳۴۵ تهیه غذا //
۱۳ حسین شیخ گودرزی ۰۰۶۹۵۶۲۶۸۷ تالار پذیرائی //
۱۴ حمیدرضا سلکی ۰۰۵۳۰۴۰۱۴۷ // //
۱۵ حمید رستا ۰۰۶۹۶۲۱۰۰۴ // //
۱۶ علی محمد کریم نیا ۵۶۲۹۸۴۶۴۱۸ نانوائی //
۱۷ امیررضا شفائی ۱۲۶۳۴۵۰۸۴۹ // //
۱۸ محمد عشقی ۱۰۶۲۸۵۵۱۰۸ // //
۱۹ علم اله کاظمی ۵۸۹۹۵۲۶۵۵۶ // //
۲۰ رضا عزیزی ۴۲۷۰۰۰۹۹۹۳ // //
۲۱ علی اسماعیلی ۰۹۱۹۸۵۰۲۶۱ // //
۲۲ محسن یگانگی ۰۰۵۳۶۵۲۰۱۰ آرایشگاه تمدیدی-حضوری
۲۳ علی شجاعی ۵۲۴۹۱۲۶۶۲۶ // //
۲۴ محمدرضا شکوری ۱۶۲۰۸۵۸۸۸۶ میوه فروشی //
۲۵ عشقعلی مهاجری ۶۰۳۸۷۹۳۷۵۵ قنادی //
۲۶ احمد کاظمی باروق ۱۴۶۶۳۵۶۴۸۰ سوپرمارکت //
۲۷ فاطمه عزتی تارقلی ۰۴۲۲۱۱۵۱۴۲ مهدکودک //
۲۸ عطیه عظیمی شهرستانی ۶۵۳۰۰۴۹۵۵۱ فروشگاه کورش جدید-غیرحضوری
۲۹ مهدی سیفی میرزائی ۴۰۶۰۳۵۴۸۵۶ //         // //   –  //
۳۰ مهدی موسوی فرد ۴۰۷۳۵۴۷۴۹۶ //         // //   –  //
۳۱ سجاد شبانی ۰۰۸۲۴۱۹۹۰۶ //         جانبو //   –  //
۳۲ فرشید عزیزی پیرمردی ۳۲۴۱۵۸۸۱۳۰ عطاری جدید-غیرحضوری

گواهینامه های صادره دوره۸۹

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ صفورا امیری ماربینی ۰۰۸۱۲۹۲۵۸۹ سفره خانه جدیدغیرحضوری
۲ پژمان صفرپور ۵۰۴۰۲۰۸۸۶۳ مواد پروتئینی //
۳ یاسمن رخشان ۰۰۱۵۰۸۲۰۸۳ مهدکودک //
۴ بهاره خانی زاده ۰۰۱۳۲۹۰۳۳۹ // //
۵ خدیجه ابراهیمی ۰۰۵۷۱۴۶۸۷۱ خانه سالمندان //
۶ فرشید شمس لاهیجانی ۰۰۵۳۵۶۶۴۹۱ // //
۷ مکرمه دارابی ۰۷۹۴۰۷۰۶۶۳ سوپرمارکت تمدیدی
۸ شیدا شمسی ۰۴۳۹۰۲۹۹۶۱ آرایشگاه //
۹ مهدیه خیرخواه ۰۰۶۱۸۱۷۶۳۹ // //
۱۰ یعقوب جمال زئی ۲۰۲۰۲۹۸۸۱۳ // //
۱۱ محمد نظفرامن ۰۰۵۹۷۵۰۵۱۰ نانوائی //
۱۲ علی اکبر درفکی ۰۷۹۱۲۸۳۸۷۹ قنادی //
۱۳ مهدی بیدخوری ۰۷۸۰۲۳۸۲۸۱ // //
۱۴ احمد میرزاکریمی ۰۴۳۰۰۱۴۰۹۰ // //
۱۵ احمد مزارعی روزبهانی ۴۱۲۰۲۳۷۹۱۵ عطاری //
۱۶ غفور رستگاری ۵۹۱۹۹۱۶۶۸۰ تهیه غذا //
۱۷ عباس خطیبی ۵۳۰۹۹۱۸۷۸۷ اغذیه فروشی //
۱۸ علی هنری مرادی پور ۳۳۵۸۹۴۵۳۱۶ // //
۱۹ میثم غلامی ۰۸۲۰۱۰۰۰۵۶ موادپروتئینی //
۲۰ فرحناز نکوهش ۰۰۱۶۰۵۲۲۰۱ // جدید حضوری
۲۱ محمد شفائی ۱۲۶۱۶۶۵۷۶۷ قنادی //
۲۲ بهاره محمد زاده ۰۰۲۲۹۴۲۴۲۶ فروشگاه کورش //
۲۳ فاطمه تیموری ۰۰۵۹۵۱۲۱۱۳ آرایشگاه //
۲۴ حسین فرزو ۰۰۱۵۱۴۹۳۴۱ // //
۲۵ بهنام اسدی ۶۰۱۰۰۰۵۷۱۱ نان فانتزی //
۲۶ محمدحسن علی محمدی ۰۵۵۹۸۶۵۱۷۱ تهیه غذا //
۲۷ سیدمهدی رحکدل ۰۰۶۱۱۵۸۸۰۱ // //
۲۸ مهران ثباتی هره دشت ۲۶۳۱۷۶۱۶۹۳ شیرینی پزی //
۲۹ مهدی اکبری ۰۰۱۰۲۸۶۳۲۲ میوه و تره بار //

گواهینامه های صادره دوره۸۸

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ یداله مومنی ۴۱۸۹۹۴۳۷۲۱ فروشگاه کورش  
۲ قربان محمد رستگاری ۵۹۱۹۲۷۹۹۱۵ تهیه غذا  
۳ محسن صیادشیرکش ۳۲۵۷۳۳۹۸۹۵ رستوران غیرحضوری
۴ محمد جلیلوند ۳۹۷۹۴۳۱۶۷۳ لبنیاتی //
۵ هاشم صدهزاری ۰۰۵۶۵۱۴۱۰۷ سوپرمارکت //
۶ مسعود بخششی ۰۴۳۹۹۶۵۹۷۷ چایخانه //
۷ سهیل فتحی ۰۰۶۸۲۵۳۳۱۱ کارگاه شیرین پزی //
۸ ابوالفضل میرزانژاد ۱۲۵۰۳۹۱۹۶۲ فروشگاه کورش //
۹ راضیه احسانی ۱۵۷۰۴۱۰۶۷۴ لوازم قنادی  
۱۰ نیره غروبی ۱۷۲۸۱۷۸۴۲۸ //  
۱۱ معصومه بوجارنژاد ۰۰۴۸۷۲۰۲۶۷ //  
۱۲ صدیقه افرازکارگر ۰۰۱۷۲۲۱۷۷۳ فروشگاه جانبو  
۱۳ سمیه رحمانی آبجهان ۰۸۷۲۸۷۲۷۶۹ سبزی خردکنی  
۱۴ فاطمه فلاحی ۰۴۳۹۳۲۸۱۹۵ رستوران  
۱۵ زهرا شیخ ۰۰۵۸۸۹۵۴۰۱ آرایشگاه  
۱۶ عبداله خداشناس ۵۹۱۹۶۶۲۷۰۰ تهیه غذا  
۱۷ محسن شیرمحمدی ۰۴۳۰۰۷۱۸۵۱ سوپرمارکت  
۱۸ احمد رضائی حقیقت ۰۰۴۵۴۳۵۱۱۱ کبابی  
۱۹ فرشاد اکبری ۰۰۲۲۳۱۵۷۳۱ آرایشگاه  
۲۰ علی شاکری ۵۵۷۰۰۳۷۱۳۶ عطاری  
۲۱ مسلم چرمی ۰۰۷۶۱۸۲۶۰۶ سبزی خرد کنی  
۲۲ محمدرضا ماکوئی ۰۰۵۹۶۶۲۳۶۰ اغذیه فروشی  
۲۳ محمد دهقانی پور ۴۱۳۰۷۲۳۴۳۱ کارگاه تولید حلوا  
۲۴ مصطفی عارفخانی ۰۷۹۰۶۸۴۸۲۹ سوپرمارکت  
۲۵ امیر حسین خواجه ۰۰۲۱۷۱۰۹۵۳ اغذیه فروشی  
۲۶ محمدحسین محمدی ۰۰۱۶۷۶۸۶۷۱ آرایشگاه  
۲۷ محمد حسن پور ۰۹۱۰۰۳۱۹۳۲ نانوائی  
۲۸ سلمان جسن پور ۵۶۲۹۹۷۷۱۳۱ //  
۲۹ بهنام معتمدی شکیب ۰۰۷۰۱۸۹۸۲۱ //  
۳۰ باقر تقی زاده ۱۶۵۳۱۲۲۵۶۱ // تمدیدی
۳۱ اسد حصاری ۴۹۶۹۷۷۵۷۵۳ کبابی //
۳۲ خلیل محورزاده دیریک ۲۸۵۱۸۹۴۷۱۴ سوپرمارکت تمدیدی
۳۳ ولی نظری ۶۴۷۹۶۰۳۵۵۹ رستوران //

 

مهندس فیضی   –  مدیر آموزشگاه

صورتجلسه امتحان دروه۸۵(۰۵/۰۹/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۹صبح روز شنبه مورخه۰۵/۰۹/۹۸ امتحان دوره۸۵ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ پریسا سیاه منصوری ۶۵۸۹۹۴۵۹۵۰ آرایشگاه  
۲ منیژ رضائی ۴۹۴۰۰۲۶۴۸۵ //  
۳ فاطمه صالحی نیا ۰۱۵۱۶۲۲۹۳۰ //  
۴ رضا غلامی ۰۷۸۰۶۰۹۹۴۸ //  
۵ رضا علیخانی کشکک ۰۰۲۴۲۲۹۵۸۱ //  
۶ معصومه تاتار ۰۰۲۳۵۵۱۲۵۹ مهد کودک  
۷ سولماز کریمی بربران ۰۰۲۳۶۲۶۱۷۸ //  
۸ سمانه عسگری ۰۰۷۱۱۱۵۵۱۱ //  
۹ سمیه علی بخشی چشمه ۴۱۳۳۰۴۸۲۶۱ //  
۱۰ میترا اسمعیل ذبیح اللهی ۰۰۵۱۱۷۶۸۶۶ سوپرمارکت  
۱۱ روح اله عفتی ۰۸۷۰۴۶۱۵۴۰ //  
۱۲ مجید صدهزاری ۰۰۳۷۵۶۴۳۴۱ //  
۱۳ دانیال عاقدی جعفرابادی ۰۰۲۲۰۲۶۷۸۹ فروشگاه جانبو  
۱۴ فاطمه زهرا روشنگر ۰۰۱۸۶۹۲۷۵۳ //  
۱۵ سپیده کربلائی علی ۰۰۱۸۳۲۳۷۹۰ فروشگاه کوروش  
۱۶ مریم زارع ۴۱۲۰۱۸۷۹۹۳ //  
۱۷ احسان جلالوند ۴۲۰۰۰۵۵۹۰۲ //  
۱۸ میلاد جعفرزنجلنی ۰۰۱۸۳۳۵۱۱۱ //  
۱۹ محمد کاظمی ۴۲۰۰۰۱۱۱۸۲ //  
۲۰ علیرضا آزموده ۰۸۲۰۴۰۶۲۹۵ فروشگاه مواد غذائی  
۲۱ محمدعلی حسینی ۴۱۳۰۵۶۲۲۱۵ کارگاه تولید حلواارده  
۲۲ ابوالفضل اکبری ۰۰۵۰۹۷۵۱۲۹ عطاری  
۲۳ سمیه سجادیان ۰۴۳۹۱۴۱۱۱۷ نانوائی  
۲۴ داود زیرکی ۰۰۶۹۳۱۸۵۸۱ //  
۲۵ عباس کریمی ۱۲۱۹۳۴۱۵۳۳ //  
۲۶ محمد مظفری نهر ۰۰۵۲۳۰۷۰۸۵ قنادی  
۲۷ محمد کاوه ۰۰۷۸۶۴۸۵۰۵ //  
۲۸ جواد عظیمی ۰۶۷۰۵۳۲۵۹۲ //  
۲۹ محسن ایران فرد ۰۰۸۲۰۱۸۰۹۱ رستوران  
۳۰ فاطمه کبیری ۴۶۰۹۳۹۶۴۴۰ رستوران سنتی  

 

مهندس فیضی مدیر آموزشگاه              مهندس نقوی ناظر شبکه بهداشت پردیس

صورتجلسه امتحان دوره۸۴(۲۳/۸/۹۸)

صورت جلسه

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه۲۳/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۴ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ کتایون عرب پوریان ۴۵۷۹۲۴۱۶۳۰ مهدکودک غیرحضوری
۲ زهرا رنجبر ۴۲۰۰۲۵۳۵۷۷ //
۳ مژده محمد تقی ۰۰۵۹۸۲۷۶۹۴ آرایشگاه
۴ مینا شیرمحمدی ۰۴۳۹۹۴۳۰۳۵ //
۵ فرزانه امجدیان ۳۳۵۹۷۶۰۰۵۰ //
۶ فیروزه کاوند ۴۱۳۰۵۳۸۲۴۱ //
۷ یوکابد سالاریه ۰۰۶۰۹۲۶۷۹۱ // غیرحضوری
۸ رباب آذرنی ۱۶۲۱۹۶۲۸۳۰ //
۹ الهام براتی ۰۰۱۱۹۴۲۳۷۱ //
۱۰ صوفیا مصلی ۰۰۲۴۲۵۴۵۴۱ فروشگاه کوروش
۱۱ محمد گلی ولوکلائی ۲۰۵۰۸۵۲۸۷۸ // غیرحضوری
۱۲ لیلا سیف زاده ۴۱۹۰۳۸۶۰۶۵ فروشگاه جانبو
۱۳ احمد کرمی ۰۴۴۰۴۵۵۱۳۸ لوازم آرایشی بهداشتی غیرحضوری
۱۴ یوسف نظری ۰۰۶۵۸۲۰۲۹۰ نانوائی تمدیدی
۱۵ نوشیروان مرادی ۳۷۳۰۷۴۲۸۸۴ طباخی مردودی دوره قبل
۱۶ تویلی یانق ۵۲۴۹۷۸۱۵۵۱ سوپرمارکت //
۱۷ محمود ابراهیمی ۰۰۵۲۲۴۶۲۶۴ رستوران تمدیدی
۱۸ رسول روشن ضمیر ۶۳۵۹۴۵۹۸۱۷ سوپرمارکت //
۱۹ محسن صالحی مرجان ۴۰۵۲۰۸۵۱۰۸ تهیه غذا //
۲۰ علیرضا مرتضوی ۰۰۱۹۴۸۹۰۴۸ فروشگاه جانبو
۲۱ حیدرعلی کرمی ۴۹۶۸۹۸۶۲۰۳ پخش مواد غذائی
۲۲ پویان حقیقی ۴۹۶۰۱۲۷۴۶۵ // غیرحضوری
۲۳ سعید جعفری ۲۷۵۴۸۸۷۱۲۱ اغذیه فروشی غیرحضوری
۲۴ علیرضا قلی نژاد ۰۰۲۱۵۰۰۵۸۴ فروشگاه کوروش
۲۵ پرویز رسول زاده ۱۶۵۰۱۸۱۱۳۲ سوپرمارکت
۲۶ سید مجتبی حسینی ۰۹۲۲۵۱۱۳۶۵ //
۲۷ احسان بداقی ۳۳۱۰۱۹۳۲۷۶ فروشگاه کوروش
۲۸ محمدعلی صابری ۰۵۱۹۷۷۸۱۱۱ سوپرمارکت
۲۹ شهروز صالحی ۱۶۶۰۰۹۴۹۳۳ //
۳۰ عبداله صالحی ۱۴۹۰۵۶۹۷۰۷ //
۳۱ میلاد ابراهیمی نژاد ۵۹۲۰۰۵۷۶۰۲ فروشگاه جانبو
۳۲ حکم اله رمضانی ۱۶۷۱۷۵۹۹۳۱ نان فانتزی
۳۳ همایون افروغ ۴۲۱۰۲۳۵۲۹۶ فروشگاه جانبو

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

گواهینامه های صادره دوره۸۳(۱۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

مهندس فیضی                 مدیر آموزشگاه

صورتجلسه امتحان دوره ۸۳(۲۴/۸/۹۸)

 

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روزسه شنبه مورخه۱۴/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۳ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

گواهینامه های صادره دوره۸۲(۲۸/۰۷/۹۸الی۰۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ میترا صادقی ۴۰۶۰۰۳۳۹۸۷ آرایشگاه
۲ نگین گوهری ثابت ۳۳۵۰۲۹۲۸۶۰ //
۳ مریم قانبیلی ۰۰۳۷۵۸۳۶۳۸ //
۴ مینا جاهد ۰۰۱۷۲۳۴۶۱۱ //
۵ امیرمحمد خاکشور ۰۸۲۰۰۲۸۱۵۰ // غیرحضوری
۶ مریم علی پور ۰۰۶۴۲۳۲۶۰۳ مهدکودک
۷ آرزو سالکی ۱۷۴۰۴۶۳۹۲۷ // غیرحضوری
۸ سیامک گرمابدری ۰۰۶۹۹۸۵۹۵۲ کمپ ترک اعتیاد
۹ محمد عنبرستانی ۰۰۱۶۶۵۵۶۷۲ //
۱۰ مائده ندافی سمنانی ۰۰۲۱۴۹۳۶۱۸ فروشگاه جانبو غیرحضوری
۱۱ فاطمه یوسف زاده ۰۰۲۲۵۴۸۵۸۰ //   کوروش
۱۲ محمد یوسف وند ۴۱۸۰۱۲۶۲۰۶ // //
۱۳ سعید صفری پاساری ۳۳۱۰۰۸۲۶۲۸ // //
۱۴ عسگر آشکارگر ۵۷۹۹۷۳۱۴۵۱ //
۱۵ کاظم یزدانی ۶۷۵۳۸۵۲۴۱۰ تهیه غذا
۱۶ هادی اقدم ۲۸۰۳۳۷۳۳۹۴ تولیدی شیرینی
۱۷ حمیدرضا باقریان ۰۰۵۹۰۴۲۴۸۶ //
۱۸ محمدحسین یوسفی ۰۴۵۲۱۵۰۲۷۲ شیرینی فروشی غیرحضوری
۱۹ علی رضا خسروی جوان ۴۸۷۰۱۹۳۹۰۶ نانوائی
۲۰ حسین رحیمی ۰۴۳۹۱۶۵۸۴۹ // تمدیدی
۲۱ محمد آقائی ۳۴۰۰۲۰۰۱۲۳ //
۲۲ مهران ابراهیمی ثابت ۵۹۲۰۰۶۲۴۵۲ فروشگاه جانبو

 

مهندس فیضی                 مدیر آموزشگاه

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان