اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

زهرا صالحی نیا // ۰۹۱۸۵۴۵۹۹۱۴ // *
 

۳

فاطمه بداغی // ۰۹۱۰۲۷۶۲۵۷۵ // *
 

۴

زهرا ایزانلو // ۰۹۱۰۲۷۱۷۱۵۳ // *
 

۵

پریسا خیری // ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ // *
 

۶

راضیه محبی // ۰۹۹۰۶۹۳۳۱۳۷ // *
 

۷

فاطمه خوش حسن // ۰۹۱۹۷۲۴۳۱۵۹ // *
 

۸

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۹

زهرا احمدیان کیش مهدکودک ۰۹۱۲۵۵۸۶۶۴۹ // *
 

۱۰

محمد سروش یعقوبی زاده رستوران ۰۹۱۲۳۲۰۲۷۴۹ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

حسن مرادی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۶۸۹۴۱۷ // *
 

۱۲

محسن صابر // ۰۹۱۹۳۰۲۰۶۳۰ // *
 

۱۳

داود حاج نوروزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۱۷۸۹۷۰۲ // *
 

۱۴

محمدرضا عسگری زاده // // // *
 

۱۵

ابوالفضل خمری فروشگاه کوروش ۰۹۱۵۰۴۱۰۹۲۰ // *
 

۱۶

فاطمه اسمعیل وند // ۰۹۹۱۵۹۹۴۱۲۲ // *
 

۱۷

مهدی مقصدی گودرزی // ۰۹۱۲۵۱۳۳۲۶۸ // *
 

۱۸

سیده طاهره باقری // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *
 

۱۹

جلال عطاردی مقدم // ۰۹۳۰۱۸۰۱۲۹۴ // *
 

۲۰

سجاد قاسمی // ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۲۱

صدیقه افزارکارگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۱۱۲۴۷۹۷ // *
 

۲۲

مرجان قدرتی // ۰۹۱۹۱۴۰۷۲۵۵ // *
 

۲۳

صادق احمد پوری سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۳۰۹۷۴۷ // *
 

۲۴

محمد تقی ایزدی // ۰۹۱۸۷۱۲۰۷۴۹ // *
 

۲۵

مهدی امیری // ۰۹۱۲۳۲۳۸۵۸۲ // *
 

۲۶

حسین سازگار

 

// ۰۹۱۲۱۱۶۴۹۲۹ // *
 

۲۷

پیمان حقیقی پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۲۸

علی شاکری عطاری ۰۹۱۹۹۸۲۸۱۸۳ // *
 

۲۹

صفرعلی تقسیمی // ۰۹۱۲۴۸۹۴۲۴۵ // *
 

۳۰

اکبر علیزاده مواد پروتئینی ۰۹۱۲۲۵۸۳۸۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

فروزان فخاری فروشگاه کوروش ۰۹۳۷۵۹۶۵۴۲۲ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

معصومه گارشی // ۰۹۱۲۰۵۳۷۷۰۲ // *
 

۳

سیدجلیل شجاعی سوپرمارکت ۰۹۱۹۲۲۳۴۷۸۰ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۵(از۲۸/۰۸/۹۸الی۰۴/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۵آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان -اصلاحیه

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

پریسا خیری آرایشگاه ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

منیژه رضائی

 

// ۰۹۱۲۹۷۹۲۳۴۶ // *
 

۳

رضا غلامی // ۰۹۳۸۷۳۹۶۰۷۴ // *
 

۴

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۵

رضا علیخانی // ۰۹۳۹۸۲۰۱۹۲۷ // *
 

۶

پوریا صالحی سوپرمارکت ۰۹۹۰۷۳۴۶۰۴۸ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۷

روح اله عفتی // ۰۹۱۲۵۰۹۵۲۲۱ // *
 

۸

مجید صدهزاری // ۰۹۱۲۵۰۹۴۵۳۹ // *
 

۸

میترا اسمعیل ذبیح الهی // ۰۹۱۹۱۱۹۲۹۹۰ // *
 

۱۰

سپیده کربلائی علی فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۷۶۰۳۶۲۳ // *
 

۱۱

میلاد زنجانی

 

// // ·
 

۱۲

فاطمه زهرا روشنگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۹۲۲۵۰۱۸ // *
 

۱۳

دانیال عاقدی // ۰۹۳۸۱۶۵۶۳۳۰ // *
 

۱۴

محمدعلی حسینی تولیدی حلوا ۰۹۱۲۶۴۳۶۵۱۶ // *
 

۱۵

فاطمه کبیری سفره خانه سنتی ۰۹۱۲۵۸۷۴۶۴۴ // *
 

۱۶

فریدون مرادیان مواد پروتئینی ۰۹۱۲۸۴۶۸۸۹۵ // *
 

۱۷

داود زیرکی نانوائی ۰۹۱۹۲۲۶۹۸۲۷ // *
 

۱۸

سمیه سجادیان // // // *
 

۱۹

محمد کاوه

 

قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

۲۰

کریم مرادی تالار پذیرائی ۰۹۹۰۵۳۳۹۹۱۳ // *
 

۲۱

علیرضا صادقی // // // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مریم زارع فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۵۰۴۶۱۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

محمد کاظمی

 

// ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۳

احسان جلالوند

 

// // // *
 

۴

عباس کریمی نانوائی ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۵

عباس کریمی

 

// ۰۹۱۲۶۱۶۴۹۰۱ // *
 

۶

داود عظیمی قنادی ۰۹۱۲۶۸۷۵۵۶۱ // *
 

افرادیکه بدوره دعوت شدند ولی نیامدند

 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ پردیس-فاز۱خیابان نوروز۱تجاری پردیسان
 

۲

زهرا صالحی نیا // // //

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

 فرحناز حسین زاده آرایشگاه ۰۹۱۲۸۴۷۸۷۵۴ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

الهام براتی // ۰۹۳۵۳۱۳۶۴۰۳ // *
 

۳

رباب آذرنیا // ۰۹۰۱۰۴۶۴۵۴۴ // *
 

۴

یوکابد سالاریه // ۰۹۱۹۴۳۱۶۲۲۱ // *
 

۵

فیروزه کاوند // ۰۹۱۲۲۱۱۱۶۵۱ // *
 

۶

مینا شیرمحمدی // ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ // *
 

۷

زهرا رنجبر حسن آبادی مهدکودک ۰۹۱۶۵۷۴۴۷۸۴ // *
 

۸

شهاب کنعانی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۳۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۹

امیرحسین کرمعلئی // // // *
 

۱۰

محمود ابراهیمی // ۰۹۱۲۱۴۹۱۱۶۱ // *
 

۱۱

محسن صالحی مرجان تهیه غذا ۰۹۱۲۳۱۷۰۷۳۴ // *
 

۱۲

محمدعلی صابری گرکانی کبابی ۰۹۱۲۶۱۱۱۷۱۴ // *
 

۱۳

زانکو مرادی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۱۴

شهروز صالحی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۰۶۴۷۱۳ // *
 

۱۵

عبداله صالحی // // // *
 

۱۶

یاسین باش قره // ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // *
 

۱۷

رسول روشن ضمیر // ۰۹۱۲۳۱۶۱۶۶۵ // *
 

۱۸

پرویز رسول زاده // ۰۹۳۶۰۷۲۱۱۸۵ // *
 

۱۹

سید مجتبی حسینی // ۰۹۱۲۸۴۹۴۴۹۶ // *
 

۲۰

علیرضا عبادی فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۶۳۸۲۷۴ // *
 

۲۱

احسان بداغی // ۰۹۱۰۸۴۱۴۰۷۶ // *
 

۲۲

علیرضا قلی نژاد // ۰۹۲۱۶۳۹۰۱۸۵ // *
 

۲۳

صوفیا مصلی // ۰۹۱۰۶۷۴۳۹۱۲ // *
 

۲۴

میلاد ابراهیمی نژاد فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۷۳۴۱۶۳۲ // *
 

۲۵

لیلا سیف زاده // ۰۹۳۳۸۰۶۹۴۲۶ // *
 

۲۶

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۲۷

همایون افروغ // ۰۹۳۹۱۵۶۷۰۵۰ // *
 

۲۸

علیرضا مرتضوی // ۰۹۲۱۶۶۵۲۶۰۹ // *
 

۲۹

پیمان حقیقی پخش موادغذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۳۰

یوسف نظری نانوائی ۰۹۱۹۱۴۰۷۱۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

زهرا اشتیاقی آرایشگاه ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

پویان حقیقی بردینه پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۳

سعید جعفری اغذیه فروشی ۰۹۱۴۹۴۱۹۹۲۹ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۳(از۰۸/۰۸/۹۸الی۱۴/۰۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه نعمت زاده آرایشگاه ۰۹۱۲۲۷۴۰۲۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

فرزانه امجدیان // // // *
 

۳

مژده محمدتقی // // // *
 

۴

مینا شیرمحمدی // // // *
 

۵

زهرا اشتیاقی // // // *
 

۶

اکرم سپهری صدر // // // *
 

۷

کبری نوروزی // // // *
 

۸

مینا نجفی // ۰۹۱۰۷۶۲۷۳۴۴ // *
 

۹

فاطمه باباتبار // ۰۹۳۷۲۱۴۱۴۰۴ // *
 

۱۰

نسیم سبزعلی // ۰۹۱۹۳۲۱۷۷۹۳ // *
 

۱۱

زینب رحمتی // ۰۹۳۸۵۰۲۲۳۶۰ // *
 

۱۲

لیلا اله دادی رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۳

سیدمحسن فیضی مقدم // // // *
 

۱۴

طاهر مستوفی نظر // // // *
 

۱۵

علی شاه مرادی // // // *
 

۱۶

مصطفی شکرائی // // // *
 

۱۷

اکبر سیاهوشی // ۰۹۱۰۱۴۵۷۵۳۲ // *
 

۱۸

سجاد نجفی // // // *
 

۱۹

شاهین ساسان // ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۲ // *
 

۲۰

زانکو مرادی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۲۱

همایون افروغ فروشگاه جانبو ۰۹۳۹۱۵۶۷۰۵۰ // *
 

۲۲

میلاد ابراهیمی نژاد // ۰۹۹۰۷۳۴۱۶۳۲ // *
 

۲۳

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۲۴

پوریا جمشیدیان // ۰۹۳۷۲۴۵۲۱۹۴ // *
 

۲۵

رضا غلامی // ۰۹۳۹۹۴۲۳۲۴۴ // *
 

۲۶

فرشید رحیمی سوپرمارکت ۰۹۱۹۵۱۲۵۰۱۲ // *
 

۲۷

یاسین قره باش // ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // *
 

۲۸

نجمه شکوری مقدم عطاری ۰۹۳۹۷۲۷۶۵۸۷ // *
 

۲۹

مریم میرمحمدی نانوائی ۰۹۱۹۰۲۴۰۷۵۲ // *
 

۳۰

اصغر حیدری // ۰۹۱۲۹۳۷۵۴۳۸ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

لیلا قاسمی رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ // *
 

۲

رضا شفیعی پور // // // *
 

۳

علیرضا افراسس اغذیه فروشی ۰۹۲۱۳۶۳۲۵۳۳ // *
 

۴

قباد چگنی فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۰۳۲۶۳۰۹ // *
 

۵

ایمان ناظری نیا // ۰۹۱۷۶۶۵۶۶۳۶ // *
 

۶

اصغر صفی لو نانوائی ۰۹۱۹۹۸۰۸۹۳۳ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۲(از۲۸/۰۷/۹۸الی۰۴/۰۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری
 

۱

مینا جاهد آرایشگاه ۰۹۱۹۱۱۹۳۰۵۶ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

مریم قان بیلی // // // *
 

۳

اشکان مودی // ۰۹۲۱۲۳۱۸۹۰۷ // *
 

۴

کبری نوروزی

 

// ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ // *
 

۵

اکرم سپهری صدر // // // *
 

۶

مریم علی پور مهدکودک ۰۹۱۲۶۸۸۳۴۵۱ // *
 

۷

سمیه علی بخششی چشمه // ۰۹۱۰۱۹۷۷۶۳۰ // *
 

۸

محمد عنبرستانی کمپ ۰۹۱۲۵۱۸۲۷۷۸ // *
 

۹

سیامک گرمابدری // // // *
 

۱۰

علی دژآهنگ سوپرمارکت ۰۹۱۹۰۱۴۷۴۳۰ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

پیمان حقیقی بردینه پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۱۲

حیدر عظیمی جاوید فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۱۷۷۳۹۲۳ // *
 

۱۳

حیدرعلی کرمی هالانی // ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۱۴

پوریا جمشیدیان فروشگاه جانبو ۰۹۳۷۲۴۵۲۱۹۴ // *
 

۱۵

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۱۶

فاطمه یوسف زاده فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۹۹۳۳۴۴۰ // *
 

۱۷

حمیدرضا باقریان شرکت طلوع سلامتی ۰۹۱۹۱۰۰۱۴۷۴ // *
 

۱۸

هادی اقدم // // // *
 

۱۹

ولی اله یوسفی قنادی ۰۹۱۲۴۴۴۰۴۸۱ // *
 

۲۰

حسین رحیمی نانوائی ۰۹۹۰۷۸۸۸۴۷۶ // *
 

۲۱

شهاب کنعانی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۳۷ // *
 

۲۲

محمد حسین آهی // ۰۹۱۲۴۵۵۵۵۲ // *
 

۲۳

عسگر آشکارگر // ۰۹۱۱۳۵۵۰۷۳۱ // *
 

۲۴

رئوف اسفنیاری تهیه غذا ۰۹۱۹۹۰۰۵۱۸۴ // *
 

۲۵

مهرداد کریمی // ۰۹۱۹۵۵۵۹۹۶۷ // *
 

۲۶

کاظم یزدانیان // ۰۹۱۹۱۳۵۷۸۶۷ // *
 

۲۷

نوشیروان مرادی کره سی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۲۸

جعفر پروینی چایخانه ۰۹۳۰۹۱۰۶۵۶۰ // *
 

۲۹

مریم میرمحمدی نانوائی ۰۹۱۹۰۲۴۰۷۵۲ // *
 

۳۰

محمد آقائی // ۰۹۱۹۴۸۵۲۲۹۱ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

امیرمحمد خاکشور آرایشگاه ۰۹۱۲۰۶۳۸۴۹۴ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

آرزو سالکی // ۰۹۱۲۵۹۳۵۸۳۹ // *
 

۳

سباسادات قریشی مهدکودک ۰۹۲۱۲۴۰۷۲۶۰ // *
 

۴

رضا شفیعی پور رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۵

لیلا قاسمی // // // *
 

۶

پویان حقیقی بردینه پخش موادغذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۱(۰۹/۰۷الی۱۵/۷/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زهرا رحیمی آرایشگاه ۰۹۱۹۵۷۸۰۶۱۱ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

مریم قان بیلی // ۰۹۱۹۱۱۹۳۰۵۶ // *
 

۳

مینا جاهد کورایم // // // *
 

۴

زهره ملکی // ۰۹۹۰۵۸۴۶۴۲۱ // *
 

۵

آمنه ستوده قصبه // ۰۹۱۰۲۱۰۰۳۵۷ // *
 

۶

زهره امیری // ۰۹۳۷۰۸۰۶۵۳۲ // *
 

۷

زهرا عفتی بیرک علیا // ۰۹۱۹۷۶۱۰۳۸۳ // *
 

۸

مریم علی پور مهد کودک ۰۹۱۲۶۸۸۳۴۵۱ // *
 

۹

اعظم علی زاده قلعه بیک // ۰۹۱۹۴۱۱۴۳۸۴ // *
 

۱۰

زهرا طهماسبی سوپرمارکت ۰۹۳۶۹۴۹۴۸۹۸ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

محمد صادقی نژاد // ۰۹۱۹۰۱۴۷۴۳۰ // *
 

۱۲

فرشید رحیمی

 

// ۰۹۱۹۵۱۲۵۰۱۲ // *
 

۱۳

وحید آذریون

 

// ۰۹۳۹۶۶۶۰۱۷۰ // *
 

۱۴

منظر نقدی // ۰۹۱۹۵۰۲۳۴۲۵ // *
 

۱۵

سمیه محمدی فروشگاه جانبو ۰۹۳۰۸۳۳۶۴۱۶ // *
 

۱۶

یوسفعلی نمدپوش جیرندهی // ۰۹۳۷۴۳۹۲۰۳۹ // *
 

۱۷

پژمان ابوطالب لاریجانی // ۰۹۱۹۸۵۹۷۲۴۷ // *
 

۱۸

لیلا قربانی فروشگاه کوروش ۰۹۲۲۳۲۵۱۶۵۵ // *
 

۱۹

احسان سیبی // ۰۹۱۹۲۲۴۷۷۱۷ // *
 

۲۰

حیدر عظیمی جاوید فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۱۷۷۳۹۲۳ // *
 

۲۱

خدیجه شاکر لبنیاتی ۰۹۱۹۴۸۸۸۲۶۷ // *
 

۲۲

مصطفی یوسفی قنادی ۰۹۱۲۴۴۴۰۴۸۱ // *
 

۲۳

زهرا ربانی عطاری ۰۹۲۱۳۷۵۵۳۰۱ // *
 

۲۴

دانش رمضانی // ۰۹۱۰۲۷۲۱۲۹۱ // *
 

۲۵

همایون صالحی رستوران ۰۹۱۲۴۵۵۵۵۵۲ // *
 

۲۶

رامین ملک اغذیه فروشی ۰۹۲۰۳۵۴۸۷۶۸ // *
 

۲۷

محمدرضا بازرگان هرندی تهیه غذا ۰۹۱۲۵۹۸۶۵۳۲ // *
 

۲۸

آرش بابائی سیادهنی طباخی ۰۹۱۲۵۷۱۹۱۲۲ // *
 

۲۹

علی اصغر مهدلوزرین قبائی چایخانه ۰۹۹۰۲۲۴۰۱۳۶ // *
 

۳۰

فخرالدین پناهی نانوائی ۰۹۱۹۱۲۱۱۵۸۱ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

سبا سادات قریشی آرایشگاه ۰۹۲۱۲۴۰۷۲۶۰ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

محمد جمالی فروشگاه جانبو ۰۹۳۵۴۱۱۳۷۰۰ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۳

لادن رنجبرگرمستانی // ۰۹۳۸۰۰۷۴۲۶۷ // *
 

۴

شهرام خسروان بسته بندی مواد غذائی ۰۹۱۲۶۱۳۵۰۹۴ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۰(۰۲/۰۷/۹۸الی۰۸/۰۷/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه تبارکی آرایشگاه ۰۹۱۲۹۲۷۵۱۷۹ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

ناهید شفیعی // // // *
 

۳

جمیله هاشمی // // // *
 

۴

فرحناز نکوهش // // // *
 

۵

مرضیه اکبری // ۰۹۱۲۳۲۰۱۶۸۳ // *
 

۶

کبری سلمانی // // // *
 

۷

آیلار محمد حسنی // ۰۹۱۲۹۲۷۵۱۷۹ // *
 

۸

رویا ملک محمدی // ۰۹۱۰۲۱۷۰۷۱۷ // *
 

۹

فاطمه هادی // ۰۹۱۲۳۶۴۳۹۵۳ // *
 

۱۰

مریم شعبانی // ۰۹۱۰۲۷۱۷۰۲۰ // *
 

۱۱

منیره آژیر // ۰۹۰۵۹۲۷۹۵۲۱ // *
 

۱۲

فائزه محسنی نژاد // ۰۹۰۲۰۶۳۶۸۱۳ // *
 

۱۳

اعظم السادات اکرم // ۰۹۳۵۲۵۳۸۷۸۰ // *
 

۱۴

مهدیه خیرخواه // ۰۹۱۲۹۲۷۵۱۷۹ // *
 

۱۵

مهدیه ربانی // ۰۹۰۳۱۹۷۱۵۰۰ // *
 

۱۶

سعیده ظفرمحمدی مجموعه ورزشی ۰۹۱۲۲۷۰۸۳۰۰ // *
 

۱۷

علی دژآهنگ سوپرمارکت ۰۹۱۹۰۱۴۷۴۳۰ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۸

محمد صادقی نژاد // // // *
 

۱۹

داود رضائی فروشگاه جانبو ۰۹۲۲۴۶۳۶۶۱۶ // *
 

۲۰

داود محسنی // ۰۹۱۹۰۳۴۵۵۹۶ // *
 

۲۱

حمیدرضا برومندی // ۰۹۳۹۱۲۱۲۹۶۳ // *
 

۲۲

نارینگل ساجدی میمندی کارگاه بستنی سازی ۰۹۱۲۳۲۱۷۱۶۲ // *
 

۲۳

محمد حسین آهی رستوران ۰۹۱۲۴۵۵۵۵۵۲ // *
 

۲۴

مرد محمد داوری // ۰۹۱۲۹۳۶۷۸۹۶ // *
 

۲۵

بابک بابائی سیادهنی طباخی ۰۹۱۲۸۳۴۶۴۷۳ // *
 

۲۶

اکبر کاظمی نانوائی ۰۹۱۹۰۵۹۸۴۷۲ // *
 

۲۷

رضا کاظمی // // // *
 

۲۸

اصغر کاظمی // // // *
 

۲۹

مهدی کاظمی // // // *
 

۳۰

حسین قانبیلی // // // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

فرانک بحری آرایشگاه ۰۹۱۲۲۵۹۵۰۶۱ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

فاطمه کرفه روشی // ۰۹۱۲۲۸۰۳۵۶۷ // *
 

۳

آرزو سالکی مهدکودک ۰۹۱۲۵۹۳۵۸۳۹ // *
 

۴

مژگان فیروز فروشگاه جانبو ۰۹۱۹۲۹۶۲۴۹۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۵

شیوا اصغری // ۰۹۱۹۳۸۴۹۸۲۴ // *
 

۶

احمد یکتا موادغذائی ۰۹۱۱۸۸۷۵۱۰۸ // *
 

۷

میثم احمدی زاده رستوران ۰۹۱۰۷۸۲۱۷۰۹ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۷۹(۱۶/۶/۹۸الی۲۴/۶/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه هادی آرایشگاه ۰۹۱۲۳۶۴۳۹۵۳ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

مرضیه اکبری // ۰۹۱۲۳۲۰۱۶۸۳ // *
 

۳

کبری سلمانی // // // *
 

۴

ندا ایزی // ۷۶۵۱۲۵۹۳ // *
 

۵

مریم چتر آذر // // // *
 

۶

مهرنوش زاهدی // // // *
 

۷

آی ناز شیرمحمدی // // // *
 

۸

صدف ماه رویان // // // *
 

۹

آیلار محمد حسنی // ۰۹۱۲۹۲۷۵۱۷۹ // *
 

۱۰

مهدیه پورابراهیم // ۰۹۱۹۳۶۸۳۲۴۶ // *
 

۱۱

رویا ملک محمدی // ۰۹۱۰۲۱۷۰۷۱۷ // *
 

۱۲

ابوالفضل آرین کیا // ۰۹۱۹۵۷۵۸۰۴۲ // *
 

۱۳

منصور ملاطایفه // ۰۹۱۹۰۸۸۰۲۵۶ // *
 

۱۴

سمیه علی بخششی مهد کودک ۰۹۱۰۱۹۷۷۶۳۰ // *
 

۱۵

صدیقه معظمی گودرزی // ۰۹۳۳۴۴۸۲۳۰۳ // *
 

۱۶

اعظم علی زاده // ۰۹۱۹۴۱۱۴۳۸۴ // *
 

۱۷

محبوبه حمیدی // ۰۹۳۵۷۲۷۰۷۵۲ // *
 

۱۸

شریف یزدانی رستوران ۰۹۳۵۱۱۰۱۶۱۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۹

حمزه موسی زاده اغذیه فروشی ۰۹۱۸۴۴۷۴۱۳۳ // *
 

۲۰

افشین رنجبر // ۰۹۱۲۶۱۳۷۸۶۶ // *
 

۲۱

کیوان محمدنبی چایخانه ۰۹۱۹۲۶۹۱۲۰۱ // *
 

۲۲

رحمت قاسمی راد سوپرمارکت ۰۹۱۹۹۶۲۵۰۷۷ // *
 

۲۳

مسیح اله رحیمی // ۰۹۱۹۲۹۵۲۱۹۵ // *
 

۲۴

فرشید رحیمی // ۰۹۱۹۵۱۲۵۰۱۲ // *
 

۲۵

علی دژآهنگ // ۰۹۱۹۰۱۴۷۴۳۰ // *
 

۲۶

محمد صادقی نژاد // ۰۹۱۹۰۱۴۷۴۳۰ // *
 

۲۷

آل حاجی باش قره // ۰۹۱۹۳۷۱۲۱۳۷ // *
 

۲۸

حمید برومندی فروشگاه جامبو ۰۹۳۹۱۲۱۲۹۶۳ // *
 

۲۹

بهمن زکی پورشنودی // ۰۹۳۶۵۸۲۲۲۴۴ // *
 

۳۰

داود ممسنی // ۰۹۱۹۰۳۴۵۵۹۶ // ·
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

فرانک بحری آرایشگاه ۰۹۱۲۲۵۹۵۰۶۱ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

مریم ولی اللهی // ۰۹۱۲۳۵۹۷۶۱۵ // *
 

۳

سپیده برزگر مهدکودک ۰۹۰۳۷۲۷۴۰۷۷ // *
 

۴

آرزو سالکی // ۰۹۱۲۰۴۶۳۹۲۷ // *
 

۵

حسن استاجی رستوران ۰۹۱۹۳۶۸۹۸۷۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۶

میثم احمدی زاده کافه رستوران ۰۹۱۰۷۸۲۱۷۰۹ // *
 

۷

مجید رحمتی سوپرمارکت ۰۹۳۶۷۳۷۸۲۱۹ // *
 

۸

احمد یکتا موادغذائی ۰۹۱۱۸۸۷۵۱۰۸ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۷۸(از۴/۶/۹۸الی۱۰/۶/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

سودابه بختیاری آرایشگاه ۰۹۱۹۲۹۴۴۵۴۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

کبری رستمی // // // *
 

۳

فاطمه یامینی // // // *
 

۴

زهرا امن نژاد // // // *
 

۵

مهرناز رمضانپور // // // *
 

۶

بهناز زنگانه // // // *
 

۷

نیما بهرامعلی رستوران ۰۹۳۵۱۱۰۱۶۱۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۸

یحیی پارسا // // // *
 

۹

شریف یزدانی // // // *
 

۱۰

جلال مرادی // // // *
 

۱۱

محمدرضا مرتضی قلی // ۰۹۱۹۸۳۰۰۵۶۵ // *
 

۱۲

مصطفی منتظری اغذیه فروشی ۰۹۱۹۶۰۳۳۲۱۵ // *
 

۱۳

ابوالفضل آقائی سوپرمارکت ۰۹۳۰۰۹۷۴۱۴۷ // *
 

۱۴

حمید سلیمان زاده آذر // ۰۹۱۹۹۰۱۴۵۷۵ // *
 

۱۵

رحمت قاسمی راد // ۰۹۱۹۹۶۲۵۰۷۷ // *
 

۱۶

فاطمه زهراموسی پور // ۰۹۱۲۶۳۰۸۸۰۳ // *
 

۱۷

کامران شیرمحمدی فروشگاه بزرگ مواد غذائی ۰۹۱۲۶۸۸۳۴۹۳ // *
 

۱۸

محمد حسین مالکی فروشگاه ۷ ۰۹۱۹۱۲۷۹۱۷۷ // *
 

۱۹

محمدرضا بادبدست // ۰۹۱۰۸۳۴۷۶۴۷ // *
 

۲۰

حسین آقاجان تباربزرودی فروشگاه جانبو ۰۹۳۹۳۵۴۴۶۱۸ // *
 

۲۱

فاطمه زهرا روشنگر // ۰۹۹۰۹۲۲۵۰۱۸ // *
 

۲۲

گلناز حداد // ۰۹۲۱۵۴۵۶۳۱۶ // *
 

۲۳

حمیدرضا برومندی // ۰۹۳۹۱۲۱۲۹۶۳ // *
 

۲۴

فرهاد رجبی کنف گورابی // ۰۹۹۰۴۳۲۱۷۵۶ // *
 

۲۵

نرگس مهدلوزرین قبائی عطاری ۰۹۱۲۰۸۷۹۳۷۳ // *
 

۲۶

احسان قاسمی مواد پروتئینی ۰۹۱۹۵۵۷۵۸۰۹ // *
 

۲۷

محمد نجفی // ۰۹۱۱۹۹۲۸۵۷۱ // *
 

۲۸

معصومه برجعلی سبزی خردکنی ۰۹۱۹۰۱۱۸۲۸۶ // *
 

۲۹

هادی تیموری کوهسار قنادی ۰۹۱۹۲۴۴۷۳۷۵ // *
 

۳۰

کیوان محمدنبی چایخانه ۰۹۱۹۲۶۹۱۲۰۱ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

زهرا نوذری آرایشگاه ۰۹۰۳۸۷۵۰۰۸۱ ۶۷۵۰۰۰۰ریال *
 

۲

مریم ولی اللهی // ۰۹۱۲۳۵۹۷۶۱۵ // *
 

۳

طاهره عباسی لوازم آرایشی بهداشتی ۰۹۱۲۷۰۱۳۷۱۱ // *
 

۴

گلناز کاظمی اسپلی مهدکودک ۰۹۱۲۶۸۸۳۴۵۱ // *
 

۵

مریم یزدانی // // // *
 

۶

شهربانو علی پور // ۰۹۱۲۶۸۸۳۴۵۱ // *
 

۷

منا تدبیری رستوران ۰۹۱۹۸۳۰۰۵۶۵ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۸

حسن کیومرثی بیرک سوپرمارکت ۰۹۳۵۲۸۵۹۷۵۷ // * *
 

۹

علی سالارکیا فروشگاه۷ ۰۹۳۰۱۰۰۳۷۸۸ // *

اسامی آموزش گیرندگان دوره۷۷(از۱۹/۰۵/۹۸الی۲۶/۰۵/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه پارساپور آرایشگاه ۰۹۱۹۵۰۱۴۴۳۶ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

مریم شعبانی // ۰۹۱۰۲۷۱۷۰۲۰ // *
 

۳

سکینه باباپور آهنگری // ۰۹۳۸۱۰۱۶۵۴۲ // *
 

۴

محمود غلامی ادب // ۰۹۳۷۳۳۵۶۸۶۶ // *
 

۵

فاطمه دارابی ناجی استخر ۰۹۱۹۲۷۲۹۲۷۳ // *
 

۶

سهیل حیدری فروشگاه جانبو ۰۹۲۱۲۶۳۲۴۲۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۷

سارا خدادادش قلیچی // ۰۹۲۲۹۰۶۷۴۴۵ // *
 

۸

قاسم احمدی سوپرمارکت ۰۹۱۲۵۸۵۲۷۳۸ // *
 

۹

اصغر خورشیدی // ۰۹۱۲۵۹۵۶۴۳۸ // *
 

۱۰

فرشته خسروی روزبهانی عطاری ۰۹۱۹۵۱۸۳۶۴۸ // *
 

۱۱

معصومه کیوانلو سبزی خردکنی ۰۹۱۹۳۲۸۰۶۶۴ // *
 

۱۲

حمزه صداقتی مواد پروتئینی ۰۹۱۲۶۴۷۳۰۲۱ // *
 

۱۳

حسین محمد قاسمی // ۰۹۱۲۸۷۰۵۱۵۳ // *
 

۱۴

صدیف پناهی نان فانتزی ۰۹۱۴۷۰۳۷۰۹۷ // *
 

۱۵

شهرام ساجدی نانوائی ۰۹۱۹۴۹۱۵۸۷۰ // *
 

۱۶

محمد آقائی // // // *
 

۱۷

ظهره مهاجری // // // *
 

۱۸

جلال امیری // // // *
 

۱۹

حجت معظمی // // // *
 

۲۰

حسین ایزدی // // // *
 

۲۱

حسین قان بیلی // // // *
 

۲۲

کامیار زارعی تره بار ۰۹۱۸۷۸۱۰۵۵۲ // *
 

۲۳

مسلم فلاحی // // // *
 

۲۴

میثم احمدی زاده کافی شاپ ۰۹۱۰۷۸۲۱۷۰۹ // *
 

۲۵

علی غنیائی // // // *
 

۲۶

شاهین صلواتی رستوران ۰۹۰۳۸۳۱۲۶۹۰ // *
 

۲۷

محمد اسلام دوست // ۰۹۳۸۳۹۹۲۱۴۷ // *
 

۲۸

مردمحمد داوری // ۰۹۱۲۲۳۴۴۱۴۳ // *
 

۲۹

رضا نعیمی خندابی سفره خانه ۰۹۱۹۵۰۹۳۵۹۴ // *
 

۳۰

حسنعلی رجبی اغذیه فروشی ۰۹۱۲۳۸۰۴۵۵۱ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

زهرا نوذری آرایشگاه ۰۹۳۸۷۵۰۰۸۱ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

فرانک بحری // ۰۹۱۲۲۵۹۵۰۶۱ // *
 

۳

طاهره عباسی لوازم آرایشی بهداشتی ۰۹۱۲۷۰۱۳۷۱۱ // *
 

۴

زهرا خدادوست مهدکودک ۰۹۱۹۴۸۰۴۵۱۳ // *
 

۵

محمد حشدری کافی شاپ ۰۹۱۰۷۸۲۱۷۰۹ ۸۱۰۰۰۰ریال * ا
 

۶

احسان قاسمی مواد پروتئینی ۰۹۱۹۵۵۷۵۸۰۹ // *
 

۷

سعید رنگ آمیز فروشگاه جانبو ۰۹۱۰۴۵۱۸۴۰۳ // *

 

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان