گواهینامه های صادره دوره۸۳(۱۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

مهندس فیضی                 مدیر آموزشگاه

برنامه کلاسهای دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

شنبه۱۸/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

یکشنبه۱۹/۰۸/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۳

 

دوشنبه ۲۰/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

سه شنبه۲۱/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

چهارشنبه۲۲/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

پنج شنبه۲۳/۰۸/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۴(از۱۸/۸/۹۸الی۲۳/۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

 فرحناز حسین زاده آرایشگاه ۰۹۱۲۸۴۷۸۷۵۴ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

الهام براتی // ۰۹۳۵۳۱۳۶۴۰۳ // *
 

۳

رباب آذرنیا // ۰۹۰۱۰۴۶۴۵۴۴ // *
 

۴

یوکابد سالاریه // ۰۹۱۹۴۳۱۶۲۲۱ // *
 

۵

فیروزه کاوند // ۰۹۱۲۲۱۱۱۶۵۱ // *
 

۶

مینا شیرمحمدی // ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ // *
 

۷

زهرا رنجبر حسن آبادی مهدکودک ۰۹۱۶۵۷۴۴۷۸۴ // *
 

۸

شهاب کنعانی رستوران ۰۹۱۸۱۷۰۱۴۳۷ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۹

امیرحسین کرمعلئی // // // *
 

۱۰

محمود ابراهیمی // ۰۹۱۲۱۴۹۱۱۶۱ // *
 

۱۱

محسن صالحی مرجان تهیه غذا ۰۹۱۲۳۱۷۰۷۳۴ // *
 

۱۲

محمدعلی صابری گرکانی کبابی ۰۹۱۲۶۱۱۱۷۱۴ // *
 

۱۳

زانکو مرادی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۱۴

شهروز صالحی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۰۶۴۷۱۳ // *
 

۱۵

عبداله صالحی // // // *
 

۱۶

یاسین باش قره // ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // *
 

۱۷

رسول روشن ضمیر // ۰۹۱۲۳۱۶۱۶۶۵ // *
 

۱۸

پرویز رسول زاده // ۰۹۳۶۰۷۲۱۱۸۵ // *
 

۱۹

سید مجتبی حسینی // ۰۹۱۲۸۴۹۴۴۹۶ // *
 

۲۰

علیرضا عبادی فروشگاه کوروش ۰۹۱۲۰۶۳۸۲۷۴ // *
 

۲۱

احسان بداغی // ۰۹۱۰۸۴۱۴۰۷۶ // *
 

۲۲

علیرضا قلی نژاد // ۰۹۲۱۶۳۹۰۱۸۵ // *
 

۲۳

صوفیا مصلی // ۰۹۱۰۶۷۴۳۹۱۲ // *
 

۲۴

میلاد ابراهیمی نژاد فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۷۳۴۱۶۳۲ // *
 

۲۵

لیلا سیف زاده // ۰۹۳۳۸۰۶۹۴۲۶ // *
 

۲۶

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۲۷

همایون افروغ // ۰۹۳۹۱۵۶۷۰۵۰ // *
 

۲۸

علیرضا مرتضوی // ۰۹۲۱۶۶۵۲۶۰۹ // *
 

۲۹

پیمان حقیقی پخش موادغذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۳۰

یوسف نظری نانوائی ۰۹۱۹۱۴۰۷۱۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

زهرا اشتیاقی آرایشگاه ۰۹۱۲۲۸۴۰۲۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

پویان حقیقی بردینه پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۳

سعید جعفری اغذیه فروشی ۰۹۱۴۹۴۱۹۹۲۹ // *

صورتجلسه امتحان دوره ۸۳(۲۴/۸/۹۸)

 

ساعت ۲/۳۰بعدازظهر روزسه شنبه مورخه۱۴/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۳ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ لیلا اله دادی میرچقا ۰۰۷۳۶۸۹۵۲۱ رستوران
۲ لیلا قاسمی ۰۰۶۸۰۳۱۸۲۳ // غیرحضوری
۳ فاطمه باباتبار ۵۶۸۰۰۰۱۸۶۱ آرایشگاه
۴ سیدمحسن فیضی مقدم ۰۴۴۰۴۲۵۰۲۶ رستوران
۵ رضا شفیعی پور ۰۰۶۲۹۶۸۶۲۹ // غیرحضوری
۶ مصطفی شکرائی ۰۰۷۱۴۵۷۸۷۹ // //
۷ طاهر مستوفی نظر ۴۰۱۱۷۸۸۹۳۷ //
۸ حیدر عظیمی جاوید ۱۶۵۲۰۵۳۸۸۳ فروشگاه موادغذائی
۹ زهره امیری ۲۰۳۲۱۰۱۴۸۳ آرایشگاه تمدیدی
۱۰ لیلا پرهیزکارمزینانی ۰۴۵۲۷۹۴۹۷۸ مهدکودک
۱۱ زهرا اشتیاقی ۰۰۸۲۶۲۸۲۸۹ آرایشگاه تمدیدی
۱۲ نسیم سبزعلی ۰۰۸۰۰۶۳۹۹۳ //
۱۳ نجمه شکوری مقدم ۶۳۵۹۴۹۹۳۴۷ عطاری
۱۴ مینا نجفی ۰۷۸۰۷۶۷۲۴۱ آرایشگاه
۱۵ ناهیده کریمی ۳۹۳۳۶۶۴۲۳۳ //
۱۶ محمد آقائی ۳۷۹۰۲۰۰۱۲۳ نانوائی مردودی دوره قبل
۱۷ مردمحمد داوری ۰۶۷۰۰۸۰۵۷۸ رستوران تمدیدی
۱۸ سارا دانقطاری ۵۳۱۰۰۰۴۳۶۱ سوپرمارکت //
۱۹ اکرم سپهری صدر ۰۷۹۳۵۲۴۸۸۱ آرایشگاه //
۲۰ کبری نوروزی ۳۶۲۰۱۵۸۸۷۸ // //
۲۱ زینب زحمتی ۰۸۷۲۷۵۴۳۱۹ // //
۲۲ فاطمه نعمت زاده ۰۰۵۷۰۰۰۳۰۱ //
۲۳ سوره شاکر ۱۴۵۰۱۸۲۵۰۱ لبنیاتی
۲۴ فاطمه گودرزی ۰۴۴۰۸۸۲۲۱۴ فروشگاه کوروش
۲۵ مسلم پاکدامن ۰۶۷۰۲۱۷۰۴۲ //         //
۲۶ صادق مرادزاده اصل ۰۰۵۶۹۱۵۴۷۰ //         //
۲۷ اصغر صفی لو ۴۲۷۰۲۸۷۵۷۸ //         // غیرحضوری
۲۸ قباد چگنی ۳۹۲۰۳۹۸۸۷۴ //           // //
۲۹ اصغر حیدری ۴۲۷۰۴۱۲۶۳۱ //           //
۳۰ محمدرحیم بدری ۰۰۸۱۹۱۴۵۲۰ //           //
۳۱ سجاد مسعودی جوزچال ۶۲۴۰۰۲۹۹۸۱ //      جانبو
۳۲ علیرضا افراس ۰۰۱۶۲۱۶۵۶۳ اغذیه فروشی غیرحضوری
۳۳ مهدی سامی ۰۰۴۶۸۵۱۴۰۲ نان فانتزی //     //
۳۴ فاضل قلی زاده ۲۱۳۰۶۳۸۶۸۶ فروشگاه کوروش
۳۵ حمید حسینی خو ۰۵۲۰۰۶۱۳۳۰ //           //

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

گواهینامه های صادره دوره۸۲(۲۸/۰۷/۹۸الی۰۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ میترا صادقی ۴۰۶۰۰۳۳۹۸۷ آرایشگاه
۲ نگین گوهری ثابت ۳۳۵۰۲۹۲۸۶۰ //
۳ مریم قانبیلی ۰۰۳۷۵۸۳۶۳۸ //
۴ مینا جاهد ۰۰۱۷۲۳۴۶۱۱ //
۵ امیرمحمد خاکشور ۰۸۲۰۰۲۸۱۵۰ // غیرحضوری
۶ مریم علی پور ۰۰۶۴۲۳۲۶۰۳ مهدکودک
۷ آرزو سالکی ۱۷۴۰۴۶۳۹۲۷ // غیرحضوری
۸ سیامک گرمابدری ۰۰۶۹۹۸۵۹۵۲ کمپ ترک اعتیاد
۹ محمد عنبرستانی ۰۰۱۶۶۵۵۶۷۲ //
۱۰ مائده ندافی سمنانی ۰۰۲۱۴۹۳۶۱۸ فروشگاه جانبو غیرحضوری
۱۱ فاطمه یوسف زاده ۰۰۲۲۵۴۸۵۸۰ //   کوروش
۱۲ محمد یوسف وند ۴۱۸۰۱۲۶۲۰۶ // //
۱۳ سعید صفری پاساری ۳۳۱۰۰۸۲۶۲۸ // //
۱۴ عسگر آشکارگر ۵۷۹۹۷۳۱۴۵۱ //
۱۵ کاظم یزدانی ۶۷۵۳۸۵۲۴۱۰ تهیه غذا
۱۶ هادی اقدم ۲۸۰۳۳۷۳۳۹۴ تولیدی شیرینی
۱۷ حمیدرضا باقریان ۰۰۵۹۰۴۲۴۸۶ //
۱۸ محمدحسین یوسفی ۰۴۵۲۱۵۰۲۷۲ شیرینی فروشی غیرحضوری
۱۹ علی رضا خسروی جوان ۴۸۷۰۱۹۳۹۰۶ نانوائی
۲۰ حسین رحیمی ۰۴۳۹۱۶۵۸۴۹ // تمدیدی
۲۱ محمد آقائی ۳۴۰۰۲۰۰۱۲۳ //
۲۲ مهران ابراهیمی ثابت ۵۹۲۰۰۶۲۴۵۲ فروشگاه جانبو

 

مهندس فیضی                 مدیر آموزشگاه

صورتجلسه امتحان دوره۸۲(۰۴/۰۸/۹۸)

 

ساعت۱۴/۳۰بعدازظهر روز شنبه مورخه۰۴/۰۸/۹۸ امتحان دوره۸۲ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ میترا صادقی ۴۰۶۰۰۳۳۹۸۷ آرایشگاه
۲ نگین گوهری ثابت ۳۳۵۰۲۹۲۸۶۰ //
۳ مریم قانبیلی ۰۰۳۷۵۸۳۶۳۸ //
۴ مینا جاهد ۰۰۱۷۲۳۴۶۱۱ //
۵ علی شجاعی ۵۲۴۹۱۲۶۶۲۶ // تمدیدی
۶ امیرمحمد خاکشور ۰۸۲۰۰۲۸۱۵۰ // غیرحضوری
۷ مریم علی پور ۰۰۶۴۲۳۲۶۰۳ مهدکودک
۸ آرزو سالکی ۱۷۴۰۴۶۳۹۲۷ // غیرحضوری
۹ سمیه علی بخشی چشمه ۴۱۳۳۰۴۸۲۶۱ // تمدیدی
۱۰ سیامک گرمابدری ۰۰۶۹۹۸۵۹۵۲ کمپ ترک اعتیاد
۱۱ محمد عنبرستانی ۰۰۱۶۶۵۵۶۷۲ //
۱۲ مائده ندافی سمنانی ۰۰۲۱۴۹۳۶۱۸ فروشگاه جانبو غیرحضوری
۱۳ فاطمه یوسف زاده ۰۰۲۲۵۴۸۵۸۰ //   کوروش
۱۴ تویلی یانق ۵۲۴۹۷۸۱۵۵۱ سوپرمارکت
۱۵ محسن ایران فرد ۰۰۸۲۰۱۸۰۹۱ رستوران غیرحضوری
۱۶ محمد یوسف وند ۴۱۸۰۱۲۶۲۰۶ // //
۱۷ سعید صفری پاساری ۳۳۱۰۰۸۲۶۲۸ // //
۱۸ عسگر آشکارگر ۵۷۹۹۷۳۱۴۵۱ //
۱۹ کاظم یزدانی ۶۷۵۳۸۵۲۴۱۰ تهیه غذا
۲۰ رئوف اسفندیاری ۵۹۱۹۹۱۶۳۱۱ //
۲۱ نوشیروان مرادی ۳۷۳۰۷۴۲۸۸۴ طباخی تمدیدی
۲۲ هادی اقدم ۲۸۰۳۳۷۳۳۹۴ تولیدی شیرینی
۲۳ حمیدرضا باقریان ۰۰۵۹۰۴۲۴۸۶ //
۲۴ محمدحسین یوسفی ۰۴۵۲۱۵۰۲۷۲ شیرینی فروشی غیرحضوری
۲۵ علی رضا خسروی جوان ۴۸۷۰۱۹۳۹۰۶ نانوائی
۲۶ حسین رحیمی ۰۴۳۹۱۶۵۸۴۹ // تمدیدی
۲۷ محمد آقائی ۳۴۰۰۲۰۰۱۲۳ //
۲۸ مهران ابراهیمی ثابت ۵۹۲۰۰۶۲۴۵۲ فروشگاه جانبو

 

مهندس فیضی                                                     مهندس نقوی ناظر شبکه

مدیر آموزشگاه                                                   بهداشت و درمان پردیس

برنامه کلاسهای دوره۸۳(از۰۸/۰۸/۹۸الی۱۴/۰۸/۹۸)

 

ردیف

روزوتاریخ  

عنوان و وقت درس ومدرس

 

عنوان و وقت درس و مدرس

صبح بعدازظهر
نام مدرس ازساعت۹الی۱۱ نام مدرس ازساعت ۱۱الی۱۳ نام مدرس ازساعت/۳۰۱۴الی/۳۰۱۶ نام مدرس زساعت/۳۰۱۶الی/۳۰۱۸
 

۱

 

 

چهارشنبه۰۸/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۱

 

مهدس اسماعیلی

 

مفاهیم کلی بهداشت عمومی

 

۲

 

 

پنجشنبه۰۹/۰۷/۹۸

 

مهندس فیضی

 

بهداشت مواد غذائی-۲

 

مهندس کوه پایه

 

ایمنی و انظباط در محیط کار

 

 

 

 

 

۳

 

شنبه ۱۱/۰۷/۹۸

 

 

 

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای واگیر

 

 

خانم حسینی

 

بیماریهای غیر واگیر

 

۴

 

یکشنبه۱۲/۰۸/۹۸

 

مهندس اسماعیلی

 

بهداشت آب و فاضلاب

 

مهندس اسماعیلی

 

روشهای مختلف گندزدائی محیط و وسایل کار

 

 

 

 

 

۵

 

 

دوشنبه۱۳/۰۸/۹۸

 

 

 

 

 

 

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

۶

 

 

سه شنبه۰۴/۰۸/۹۸

 

مهندس بهزادی پور

 

کنترل دخانیات و آلودگی هوا ومدیریت پسماند

 

مهندس بهزادی پور

 

مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان موذی

 

ممتحنین

ساعت ۱۴/۳۰الی۱۵/۳۰

 

امتحان

اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۳(از۰۸/۰۸/۹۸الی۱۴/۰۸/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

فاطمه نعمت زاده آرایشگاه ۰۹۱۲۲۷۴۰۲۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

فرزانه امجدیان // // // *
 

۳

مژده محمدتقی // // // *
 

۴

مینا شیرمحمدی // // // *
 

۵

زهرا اشتیاقی // // // *
 

۶

اکرم سپهری صدر // // // *
 

۷

کبری نوروزی // // // *
 

۸

مینا نجفی // ۰۹۱۰۷۶۲۷۳۴۴ // *
 

۹

فاطمه باباتبار // ۰۹۳۷۲۱۴۱۴۰۴ // *
 

۱۰

نسیم سبزعلی // ۰۹۱۹۳۲۱۷۷۹۳ // *
 

۱۱

زینب رحمتی // ۰۹۳۸۵۰۲۲۳۶۰ // *
 

۱۲

لیلا اله دادی رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۳

سیدمحسن فیضی مقدم // // // *
 

۱۴

طاهر مستوفی نظر // // // *
 

۱۵

علی شاه مرادی // // // *
 

۱۶

مصطفی شکرائی // // // *
 

۱۷

اکبر سیاهوشی // ۰۹۱۰۱۴۵۷۵۳۲ // *
 

۱۸

سجاد نجفی // // // *
 

۱۹

شاهین ساسان // ۰۹۱۲۵۵۵۵۵۲ // *
 

۲۰

زانکو مرادی طباخی ۰۹۱۹۳۰۹۱۸۴۹ // *
 

۲۱

همایون افروغ فروشگاه جانبو ۰۹۳۹۱۵۶۷۰۵۰ // *
 

۲۲

میلاد ابراهیمی نژاد // ۰۹۹۰۷۳۴۱۶۳۲ // *
 

۲۳

مجید محمدرضابیک // ۰۹۹۰۵۷۵۹۷۱۸ // *
 

۲۴

پوریا جمشیدیان // ۰۹۳۷۲۴۵۲۱۹۴ // *
 

۲۵

رضا غلامی // ۰۹۳۹۹۴۲۳۲۴۴ // *
 

۲۶

فرشید رحیمی سوپرمارکت ۰۹۱۹۵۱۲۵۰۱۲ // *
 

۲۷

یاسین قره باش // ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // *
 

۲۸

نجمه شکوری مقدم عطاری ۰۹۳۹۷۲۷۶۵۸۷ // *
 

۲۹

مریم میرمحمدی نانوائی ۰۹۱۹۰۲۴۰۷۵۲ // *
 

۳۰

اصغر حیدری // ۰۹۱۲۹۳۷۵۴۳۸ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

لیلا قاسمی رستوران ۰۹۱۹۰۰۶۵۹۰۶ // *
 

۲

رضا شفیعی پور // // // *
 

۳

علیرضا افراسس اغذیه فروشی ۰۹۲۱۳۶۳۲۵۳۳ // *
 

۴

قباد چگنی فروشگاه کوروش ۰۹۱۹۰۳۲۶۳۰۹ // *
 

۵

ایمان ناظری نیا // ۰۹۱۷۶۶۵۶۶۳۶ // *
 

۶

اصغر صفی لو نانوائی ۰۹۱۹۹۸۰۸۹۳۳ // *

صورتجلسه امتحان دوره۸۱(۱۶/۰۷/۹۸)

 

ساعت ۹صبح روزسه شنبه مورخه۱۶/۰۷/۹۸ امتحان دوره۸۱ آ موزشگاه بهداشت اصناف پردیسان شهرستان پردیس با حضور ناظر شبکه بهداشت و درمان پردیس و مدیر آموزشگاه و شرکت کنندگان واجد شرایط امتحان که در کلاسهای آموزشی شرکت نموده بودند واسامی آنها در ذیل درج شده است در محل اموزشگاه بعمل آمد.

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ سعیده ظفرمحمدی ۰۰۵۶۳۹۹۵۹۶ مربی شنا حضوری
۲ اعظم علی زاده ۰۰۶۴۵۹۲۴۶۴ آرایشگاه //
۳ زهرا عفتی بیرک علیا ۰۰۶۰۸۷۳۲۲۱ // //
۴ زهره ملک جعفری ۰۴۳۰۰۴۱۹۰۱ // //
۵ زهرا رحیمی ۳۷۷۰۱۸۳۴۷۵ // //
۶ منظر نقدی ۰۰۵۳۴۴۳۲۳۳ سوپرمارکت //
۷ زهرا طهماسبی ۰۰۲۳۷۳۰۹۸۶ فروشگاه جانبو //
۸ سمیه محمدی ۰۵۳۴۶۱۸۵۸۸ // //
۹ امید صومی ۰۰۱۰۸۶۲۵۲۸ // غیرحضوری
۱۰ محمد جمالی ۱۲۷۰۸۴۴۸۰۶ // //
۱۱ وحید آذریون ۲۶۶۹۱۳۹۱۷۵ سوپرمارکت حضوری
۱۲ محمد ادب آوازه ۰۰۵۹۵۹۵۳۱۰ // //
۱۳ یوسفعلی نمدپوش ۰۰۱۹۲۹۱۵۷۴ فروشگاه جانبو //
۱۴ رضا رشیدکرشان ۱۳۶۰۵۸۷۴۰۳ // غیرحضوری
۱۵ احسان سیبی ۰۰۸۲۸۱۴۰۸۲ فروشگاه کوروش حضوری
۱۶ علیرضا آزموده ۰۸۲۰۴۰۶۲۹۵ فروشگاه مواد غذائی //
۱۷ شهرام خسروان ۰۹۳۷۷۴۵۵۷۱ بسته بندی موادغذائی غیرحضوری
۱۸ لیلا قربانی ۰۰۲۳۰۲۵۷۸۶ فروشگاه کوروش حضوری
۱۹ امیر کریم خانی ۰۰۶۹۱۹۳۷۳۸ شرکت طلوع سلامتی //
۲۰ سعید سیف ۳۹۶۲۵۷۴۹۹۹ // //
۲۱ مهدی رضائی ۰۰۵۹۷۰۵۱۹۱ // //
۲۲ خدیجه شاکر ۶۰۳۸۹۶۸۸۰۶ لبنیاتی //
۲۳ زهرا ربانی ۰۷۹۴۸۸۳۳۵۴ عطاری //
۲۴ احمد درفکی ۰۴۳۹۶۱۲۸۱۰ // //
۲۵ دانش رمضانی ۴۱۲۰۶۵۸۶۱۹ // غیرحضوری
۲۶ حامد احقاقی ۶۲۲۹۹۸۴۱۱۳ رستوران //
۲۷ محمدرضا بازرگان هرندی ۰۰۲۲۵۱۵۶۳۱ تهیه غذا حضوری
۲۸ آرش بابائی سیادهنی ۰۴۵۱۴۳۸۲۵۶ طباخی //
۲۹ بهزاد جلالی ۰۰۸۱۵۲۸۶۲۰ دیزی سرای سنتی //
۳۰ زهرا اشکوریان ۰۰۳۷۰۰۲۵۶۲ // //
۳۱ علی اصغر مهدلو زرین قبائی ۰۰۶۵۷۶۵۰۸۷ چایخانه //
۳۲ تمدن پناهی ۱۶۷۲۴۵۶۸۷۵ نانوائی حضوری
۳۳ فخرالدین پناهی ۱۶۷۱۵۶۶۹۰۴ // //
۳۴ بهلول پناهی ۱۶۷۰۹۸۳۴۶۵ // //
۳۵ علیرضا عسگری ۴۲۸۲۴۷۹۵۸۲ // //

 

 

مهندس فیضی                                   مهندس نقوی

مدیر آموزشگاه                                ناظر شبکه بهداشت پردیس

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان