اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۶(از۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸)

 

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۶آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ۱۶/۰۹/۹۸الی۲۱/۰۹/۹۸

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

زینب صالحی نیا آرایشگاه ۰۹۱۹۷۷۹۶۷۰۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *
 

۲

زهرا صالحی نیا // ۰۹۱۸۵۴۵۹۹۱۴ // *
 

۳

فاطمه بداغی // ۰۹۱۰۲۷۶۲۵۷۵ // *
 

۴

زهرا ایزانلو // ۰۹۱۰۲۷۱۷۱۵۳ // *
 

۵

پریسا خیری // ۰۹۹۰۴۴۹۰۶۰۳ // *
 

۶

راضیه محبی // ۰۹۹۰۶۹۳۳۱۳۷ // *
 

۷

فاطمه خوش حسن // ۰۹۱۹۷۲۴۳۱۵۹ // *
 

۸

محمد رستمی // ۰۹۳۸۶۵۱۶۱۲۳ // *
 

۹

زهرا احمدیان کیش مهدکودک ۰۹۱۲۵۵۸۶۶۴۹ // *
 

۱۰

محمد سروش یعقوبی زاده رستوران ۰۹۱۲۳۲۰۲۷۴۹ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۱۱

حسن مرادی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۶۸۹۴۱۷ // *
 

۱۲

محسن صابر // ۰۹۱۹۳۰۲۰۶۳۰ // *
 

۱۳

داود حاج نوروزی تالار پذیرائی ۰۹۱۲۱۷۸۹۷۰۲ // *
 

۱۴

محمدرضا عسگری زاده // // // *
 

۱۵

ابوالفضل خمری فروشگاه کوروش ۰۹۱۵۰۴۱۰۹۲۰ // *
 

۱۶

فاطمه اسمعیل وند // ۰۹۹۱۵۹۹۴۱۲۲ // *
 

۱۷

مهدی مقصدی گودرزی // ۰۹۱۲۵۱۳۳۲۶۸ // *
 

۱۸

سیده طاهره باقری // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // *
 

۱۹

جلال عطاردی مقدم // ۰۹۳۰۱۸۰۱۲۹۴ // *
 

۲۰

سجاد قاسمی // ۰۹۳۵۰۸۵۳۸۴۸ // *
 

۲۱

صدیقه افزارکارگر فروشگاه جانبو ۰۹۹۰۱۱۲۴۷۹۷ // *
 

۲۲

مرجان قدرتی // ۰۹۱۹۱۴۰۷۲۵۵ // *
 

۲۳

صادق احمد پوری سوپرمارکت ۰۹۱۲۶۳۰۹۷۴۷ // *
 

۲۴

محمد تقی ایزدی // ۰۹۱۸۷۱۲۰۷۴۹ // *
 

۲۵

مهدی امیری // ۰۹۱۲۳۲۳۸۵۸۲ // *
 

۲۶

حسین سازگار

 

// ۰۹۱۲۱۱۶۴۹۲۹ // *
 

۲۷

پیمان حقیقی پخش مواد غذائی ۰۹۱۲۳۷۵۰۹۲۴ // *
 

۲۸

علی شاکری عطاری ۰۹۱۹۹۸۲۸۱۸۳ // *
 

۲۹

صفرعلی تقسیمی // ۰۹۱۲۴۸۹۴۲۴۵ // *
 

۳۰

اکبر علیزاده مواد پروتئینی ۰۹۱۲۲۵۸۳۸۷۳ // *
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

فروزان فخاری فروشگاه کوروش ۰۹۳۷۵۹۶۵۴۲۲ ۸۱۰۰۰۰ریال *
 

۲

معصومه گارشی // ۰۹۱۲۰۵۳۷۷۰۲ // *
 

۳

سیدجلیل شجاعی سوپرمارکت ۰۹۱۹۲۲۳۴۷۸۰ // *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان