اسامی آموزش گیرندگان دوره۸۷

اسامی آموزش گیرندگان دوره ۸۷آموزشگاه بهداشت اصناف پردیسان ازتاریخ۳۰/۱۰/۹۸الی۰۵/۱۰/۹۸ ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی ملاحظات حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری ۱ محدثه فولادوند آرایشگاه ۰۹۲۱۶۹۲۵۴۷۹ ۶۷۵۰۰۰ریال * ۲ مهدیه چراغی // // // * ۳ سمیه قاضیان // ۰۹۳۸۶۹۱۲۱۲۳ // * ۴ مجتبی داودی // ۰۹۱۰۹۸۷۶۹۲۶ // * ۵ مجتبی فتح آبادی عامل فروش دخانیات ۰۹۱۹۶۴۷۸۷۸۳ // * ۶ محمدسروش یعقوبی زاده رستوران ۰۹۱۲۳۲۰۲۷۴۹ ۸۱۰۰۰۰ریال * ۷ ناصر یعقوبی زاده // // // * ۸ حامد گل پرور // // // * ۹ شاهین ساسان // ۰۹۱۲۴۵۵۵۵۵۲ // * ۱۰ عبداله خداشناس تهیه غذا ۰۹۱۹۱۶۸۹۴۱۷ // * ۱۱ کورش منظوری فرد اغذیه فروشی ۰۹۳۹۵۰۹۰۴۲۳ // * ۱۲ داریوش منظوری فرد // // // * ۱۳ محمدرضا عسگری زاده تالارپذیرائی ۰۹۱۲۲۴۸۱۸۴۸ // * ۱۴ مژده صابری فروشگاه کوروش ۰۹۳۰۱۸۰۱۲۹۴ // * ۱۵ شیما ابراهیمی // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // * ۱۶ فاطمه اسمعیل وند // ۰۹۹۱۵۹۹۴۱۲۲ // * ۱۷ سجاد علی آبادی // ۰۹۳۳۱۸۵۱۶۱۹ // * ۱۸ محمد امارلو // ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ // * ۱۹ یداله مومنی // ۰۹۹۰۲۹۴۹۴۷۶ // * ۲۰ یاسین باش قره سوپرمارکت ۰۹۱۱۴۰۶۲۴۲۱ // * ۲۱ مهدی چنارانی عطاری ۰۹۱۵۳۲۴۴۰۱۳ // * ۲۲ معصومه رضائی بوفه ۰۹۱۲۰۸۷۰۷۲۷ // * ۲۳ محمد دهقانی پور کارگاه حلواسازی ۰۹۱۶۸۶۵۲۶۸۵ // * ۲۴ محمد حسین آبادی سبزی خردکنی ۰۹۱۲۱۱۹۲۱۶۲ // * ۲۵ جعفر حسین آبادی // // // * ۲۶ سکینه آزادواری // // // * ۲۷ علی عبادی نانوائی ۰۹۱۹۰۶۱۶۹۸۱ // * ۲۸ ناصر رحیمی زاده // ۰۹۱۲۶۰۳۴۱۳۱ // * ۲۹ راضیه احسانی لوازم قنادی ۰۹۱۹۲۱۴۸۳۳۳ // * ۳۰ نیره غروبی // // // * اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری ۱ مهری ورمزیار آرایشگاه ۰۹۱۰۷۶۵۱۱۳۵ ۶۷۵۰۰۰ریال * ۲ سیده طاهره باقری فروشگاه کورش ۰۹۰۳۷۴۸۵۲۶۶ ۸۱۰۰۰۰ریال * ۳ فاطمه غیاثوند // ۰۹۱۹۴۷۷۷۵۹۴ // * ۴ عطا فراهانی // جانبو ۰۹۱۹۹۶۲۱۱۴۲ // * ۵ مجید پاشامحمدی سوپرمارکت ۰۹۱۲۳۳۴۴۹۱۰ // * ۶ غلامرضا احمدی تالار پذیرائی ۰۹۱۰۱۴۴۵۵۸۲ // *

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان