گواهینامه های صادره دوره۹۰

ردیف نام و نام خانوادگی شماه کارت ملی نوع صنف توضیحات
۱ بهناز داشخانه ۰۰۱۱۷۳۹۶۴۹ آرایشگاه جدید-حضوری
۲ سیده زهراموسوی ۰۰۱۹۹۵۹۹۱۵ // //
۳ مریم پاخیره زن ۳۹۵۰۱۳۷۰۷۶ // //
۴ شهربانو ارغیانی ۰۷۸۰۱۹۰۶۲۹ // //
۵ حمیده نصیری ۲۰۶۳۷۸۱۵۳۲ // //
۶ بهروز رمضان پور ۰۶۷۰۱۶۸۴۰۸ فروشگاه کورش //
۷ معصومه نعمتی ۲۱۴۳۱۱۵۳۶۹ //         جانبو //
۸ حمید ضمیر نیا ۴۱۲۰۰۱۱۱۹۴ عطاری //
۹ صغرا طلوعی ۰۷۹۱۴۸۳۱۲۷ سبزی خردکنی //
۱۰ نادر حسینی ۳۲۴۱۰۵۲۶۱۳ رستوران //
۱۱ شهاب ایکاش ۲۷۴۱۸۳۹۰۶۹ // //
۱۲ محمد داوری ۳۴۶۹۰۸۲۳۴۵ تهیه غذا //
۱۳ حسین شیخ گودرزی ۰۰۶۹۵۶۲۶۸۷ تالار پذیرائی //
۱۴ حمیدرضا سلکی ۰۰۵۳۰۴۰۱۴۷ // //
۱۵ حمید رستا ۰۰۶۹۶۲۱۰۰۴ // //
۱۶ علی محمد کریم نیا ۵۶۲۹۸۴۶۴۱۸ نانوائی //
۱۷ امیررضا شفائی ۱۲۶۳۴۵۰۸۴۹ // //
۱۸ محمد عشقی ۱۰۶۲۸۵۵۱۰۸ // //
۱۹ علم اله کاظمی ۵۸۹۹۵۲۶۵۵۶ // //
۲۰ رضا عزیزی ۴۲۷۰۰۰۹۹۹۳ // //
۲۱ علی اسماعیلی ۰۹۱۹۸۵۰۲۶۱ // //
۲۲ محسن یگانگی ۰۰۵۳۶۵۲۰۱۰ آرایشگاه تمدیدی-حضوری
۲۳ علی شجاعی ۵۲۴۹۱۲۶۶۲۶ // //
۲۴ محمدرضا شکوری ۱۶۲۰۸۵۸۸۸۶ میوه فروشی //
۲۵ عشقعلی مهاجری ۶۰۳۸۷۹۳۷۵۵ قنادی //
۲۶ احمد کاظمی باروق ۱۴۶۶۳۵۶۴۸۰ سوپرمارکت //
۲۷ فاطمه عزتی تارقلی ۰۴۲۲۱۱۵۱۴۲ مهدکودک //
۲۸ عطیه عظیمی شهرستانی ۶۵۳۰۰۴۹۵۵۱ فروشگاه کورش جدید-غیرحضوری
۲۹ مهدی سیفی میرزائی ۴۰۶۰۳۵۴۸۵۶ //         // //   –  //
۳۰ مهدی موسوی فرد ۴۰۷۳۵۴۷۴۹۶ //         // //   –  //
۳۱ سجاد شبانی ۰۰۸۲۴۱۹۹۰۶ //         جانبو //   –  //
۳۲ فرشید عزیزی پیرمردی ۳۲۴۱۵۸۸۱۳۰ عطاری جدید-غیرحضوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان