اسامی آموزش گیرندگان دوره۹۱(ازتاریخ۴/۱۲/۹۸الی۱۰/۱۲/۹۸)

ردیف نام و نام خانوادگی نوع صنف شماره تلفن مبلغ دریافتی کامل باز اموزی
حضوری غیرحضوری حضوری غیر حضوری
 

۱

اشرف نوروزی آرایشگاه ۰۹۳۸۳۸۸۳۰۵۸ ۶۷۵۰۰۰ریال *      
 

۲

احمد اسپرهم // ۰۹۱۹۵۷۸۳۶۳۲ // *      
 

۳

مسلم عبدی // ۰۹۱۲۶۸۵۸۳۴۲ // *      
 

۴

محسن اسمعیلی لوازم آرایشی ۰۹۱۲۱۵۷۰۱۱۳ //     *  
 

۵

شهناز رزمجوی مراقبت پوست ۰۹۱۹۲۹۹۱۱۲۷ // *      
 

۶

معصومه اسمعیلی مهد کودک ۰۹۱۲۵۰۲۳۴۱۱ // *      
 

۷

نشمین صیادی // ۰۹۱۸۹۴۷۰۵۹۰ // *      
 

۸

صفرعلی ذوقی سوپرمارکت ۰۹۳۵۶۸۷۹۶۹۶ ۸۱۰۰۰۰ریال *      
 

۹

حسین نورمحمدزاده // ۰۹۱۹۴۷۷۰۹۲۹ // *      
 

۱۰

رضا خسروی // ۰۹۳۳۸۸۱۱۹۳۲ // *      
 

۱۱

یعقوب رضائی // ۰۹۱۲۰۳۱۶۱۱۰ // *      
 

۱۲

رمضانعلی علی پور // ۰۹۱۵۸۷۱۷۹۷۰ // *      
 

۱۳

سید کاظم احمدیان فروشگاه مواد غذائی ۰۹۱۲۹۷۱۲۴۲۲ // *      
 

۱۴

سحر ابوالقاسمی فروشگاه جانبو ۰۹۱۹۸۸۷۰۷۸۰ // *      
 

۱۵

امیرحسین اشکوه // ۰۹۱۹۳۴۷۰۷۵۰ // *      
 

۱۶

فرهاد وحیدی تهیه غذا ۰۹۱۹۱۹۱۳۸۳۴ // *      
 

۱۷

مرضیه کریم آبادی // ۰۹۱۲۲۵۸۳۷۶۸ // *      
 

۱۸

نسرین نورانی // ۰۹۱۹۳۳۱۳۱۴۱ // *      
 

۱۹

علی مظفر امند نانوائی ۰۹۱۹۴۱۴۱۵۰۴ // *      
 

۲۰

مرتضی ایزدی // ۰۹۱۰۰۱۳۵۱۰۵ // *      
 

۲۱

محمد عباسلو // ۰۹۱۲۱۷۲۹۲۵۵ // *      
 

۲۲

بهزاد صدقی // ۰۹۱۲۲۳۳۵۱۶۴ // *      
 

۲۳

حمید جبرئیلی // ۰۹۱۵۴۱۳۸۸۱۶ // *      
 

۲۴

حمید بقا کلیدبری // ۰۹۱۲۳۷۶۶۵۱۱ // *      
 

۲۵

علی عباس پور // // // *      
 

۲۶

حجت عراقی // ۰۹۱۲۳۲۰۸۱۳۱ // *      
 

۲۷

علی اصغر سلطانی // ۰۹۱۹۰۶۰۲۹۹۸ //     *  
 

۲۸

کیومرث صلحی فروش ابزارآلات نانوائی ۰۹۱۹۸۰۸۳۸۸۴ // *      
 

۲۹

مجید اسماعیلی قصابی ۰۹۱۲۶۸۴۴۳۹۸ // *      
 

۳۰

مهران گلبازی قنادی ۰۹۱۲۲۸۳۷۶۴۹ //     *  
اسامی آموزش گیرندگان غیر حضوری

 

 

۱

مهدیه باقی مرقی آرایشگاه ۰۹۱۰۵۵۵۴۴۳۲ ۶۷۵۰۰۰ریال   *    
 

۲

فاطمه عموئی مهدکودک ۰۹۱۹۶۰۱۳۶۰۹ //   *    
 

۳

سعیده پیریائی

 

// ۰۹۳۳۳۶۱۰۵۶۰ //   *    
 

۴

فرزانه اکرمی رستوران ۰۹۱۹۴۲۴۶۸۳۳ ۸۱۰۰۰۰ریال   *    
 

۵

معصومه شکیبا فروشگاه جانبو ۰۹۲۲۱۰۲۶۸۹۵ //   *

 

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نسخه آزمایشی سایت آموزشکاه بهداشت اصناف پردیسان