آرزو رهنما

یک دوره آموزشی حرفه ای با اساتید بسیار با دانش را تجربه کردم.مطالبی یاد گرفتم که در کار خود بسیار ضروری بود .با تشکر فراوان از مهندس فیضی