آشنایی با بیماری های غیر واگیر

این درس خانم حسینی به معرفی و توضیح در مورد بیماری های غر واگیر می پردازد که از جمله این بیماری می توان به دیابت و فشار خون و بیماری های این چنینی نام برد

سوال ها