تاثیر بهداشت دهان و دندان بر سلامت قلب

بهداشت دهان و بهداشت کل بدن شما بیشتر از آنچه که شما حدس بزنید به هم ارتباط دارند.دهان شما به طور طبیعی حاوی باکتری است. معمولا شما رعایت بهداشت مناسب دهانی مانند مسواک زدن ونخ دادن کشیدن می‌توانید این باکتری‌ها را تحت کنترل داشته باشید. پژوهشگران سوئدی در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که […]